Tyck till: Agerade UM korrekt när det bara ville berätta om sin verksamhet på finska?

Högskolestuderande vid Åbo Akademi fick svaret att ett besök på Utrikesministeriet bara kan arrangeras på finska. Rätt, fel eller bara stöddigt och odiplomatiskt? Svara i vår enkät.

Arbetsspråket på Utrikesministeriet är finska och därför borde ÅA-studenterna ha varit beredda på att en guidning skulle ha gått på finska.
Studerande från Åbo Akademi planerade att besöka Utrikesministeriet i samband med en exkursion till Helsingfors.
I ett mejl frågade de om hur UM ställer sig till ett besök. Svaret som fick på svenska och finska löd:
"Presentationerna här på Utrikesministeriet hålls på finska, det är väl inget problem? Om någon av de studerande vill inleda en diplomatkarriär, måste de kunna prata och skriva på finska."
Till HBL sade tjänstemannen som skickade svaret att arbetsspråket på Utrikesministeriet är finska och det är svårt att ordna ett besök helt på svenska. Han antog också "att de flesta svenskspråkiga kan prata finska."
Läs hela artikeln här: Utrikesministeriet ville inte ta emot studerande på svenska
Fallet med UM:s svar aktualiserades först när det lyftes fram på Twitter. Utrikesministeriets svar ifrågasattes bland annat av Robin Harms, specialsakkunnig på Minoritetsombudsmannens byrå.
Vad tycker du? Agerade UM korrekt, stöddigt, eller direkt fel? Svara på vår enkät!
ANDRA LÄSER