Recension | När bedrägeriet blir en besatthet

Hanna Nordenhöks roman är på samma gång andlöst vacker och grym när hon ger bedrägeriet olika ansikten.

Hanna Nordenhök skriver fram ett tankeflöde som känns planlöst, men som givetvis är noggrant uttänkt och rytmiserat.
21.05.2023 05:00

ROMAN

Hanna Nordenhök
Underlandet
Norstedts 2023
Styrkan i Hanna Nordehöks två senaste romaner, Caesaria (2020) och framför allt Asparna (2017), innebär att förväntningarna på nyheten Underlandet är högt uppskruvade.
Hon berättar här egentligen flera olika historier, vilka till en början kan förefalla rätt så väsensskilda från varandra. De beskrivna människoödena utspelar sig i olika miljöer och ges ramar av olika slag, men berättelserna lägger sig i alla händelser efterhand över varandra och kan bilda en tematiskt tät helhet.

ANDRA LÄSER