Rätten: Förbjuden naziströrelse fortsatte under annat namn

Fyra personer döms till böter för att ha fortsatt förbjudna nazistiska Nordiska motståndsrörelsen NMR:s verksamhet i Finland. Samtidigt har en dom fallit för grov skadegörelse på synagogan i Åbo på Förintelsens minnesdag.

En person har dömts för skadegörelse på synagogan i Åbo på Förintelsens minnesdag för snart tre år sedan. Han gjorde sig enligt rätten också skyldig till hets mot folkgrupp.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
30.12.2022 17:52 UPPDATERAD 30.12.2022 18:25
Rättsinstanser ända upp till Högsta domstolen har förbjudit nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, i Finland. 
Helsingfors tingsrätt har nu tagit ställning till om en annan rörelse, Kohti vapautta (mot friheten) har fortsatt Nordiska motståndsrörelsens verksamhet, men under annat namn.
Svaret är ja. Fyra män döms till 60 respektive 70 dagsböter för att ha verkat inom Kohti vapautta. 
”Tingsrätten ser att Kohti vapautta-rörelsens verksamhet de facto har varit en fortsättning på förbjuda Nordiska motståndsrörelsens verksamhet”, skriver rätten i den dom som kom på fredagen.
Enligt Helsingfors tingsrätt har verksamheten och ideologin i de båda rörelserna i hög grad varit likadan, likaså har Kohti vapauttas aktivitet tidsmässigt hängt samman med förbudet av NMR.
”Båda har spridit nationalsocialistisk samt jude- och främlingsfientlig ideologi och använt liknande attribut”, skriver rätten vidare.
De fyra personerna har bland annat deltagit i Kohti vapauttas demonstrationer och delat ut flygblad under åren 2019 och 2020.
Kohti vapautta fortsatte förbjudna Nordiska motståndsrörelsens verksamhet enligt tingsrätten. Marschen under självständighetsdagen där NMR spelade en aktiv roll bar samma namn, Kohti vapautta. Bilden är från 2018.
Enligt tingsrätten är det mycket osannolikt att männen inte skulle ha känt till det då tillfälliga förbudet av Nordiska motståndsrörelsen. Det blev sedan permanent. Enligt rätten borde de ha också sett det som åtminstone ytterst sannolikt att deras agerande var att fortsätta verksamheten under annat namn.
”De svarande har genom att delta i evenemang ordnade av KV-rörelsen gjort sig skyldiga till utövande av förbjuden föreningsverksamhet.”
De fyra männen döms också för flera fall av hets mot folkgrupp. Enligt rätten har de budskap de har spridit varit ”kraftigt generaliserande, negativa och stämplande”.
De åtalade männen har nekat till brott och bland annat lyft fram att Kohti vapautta grundades redan 2016. Enligt rätten inleddes ändå verksamheten på allvar 2019, efter att NMR förbjudits.

Röd färg och smädande text på synagoga

En femte person döms förutom för hets mot folkgrupp även för grov skadegörelse och skjutvapenbrott. Hans sammanlagda straff är villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader.
Rätten ser det som bevisat att han på Förintelsens minnesdag i januari 2020 klottrade synagogan i Åbo med röd färg. Rätten påpekar att byggnaden är skyddad av Museiverket, och en av få synagogor som inte skadades under andra världskriget.
Mannen fäste också en skylt på porten till synagogan med en längre text samt en bild på en knytnäve som slår en Davidsstjärna med texten ”mot sionism”. Enligt rätten stärks det förtalande budskapet av att skylten satts upp just på minnesdagen.
Mannen har nekat skuld, men rätten hänvisar bland annat till DNA-fynd på platsen, och också till den judefientlighet som mannen visat prov på. Han har bland annat smädat judar i ett tal enligt tingsrätten. 
Skadorna på synagogan uppgår enligt rätten till ungefär 70 000 euro. Den dömda ska ersätta den judiska församlingen med cirka 30 000 euro och försäkringsbolaget med 39 000 euro.
Domarna kan överklagas.
Ytterligare fyra män stod åtalade för att ha fortsatt förbjuden föreningsverksamhet. I ett fall förkastades åtalet medan det för tre personers del hann föråldras.
Läs också: 
Polisen misstänker att förbjudna NMR fortsätter under annat namn
Åklagaren: Nedklottringen av synagogan i Åbo del av större helhet

ANDRA LÄSER