Coronaepidemin: "Många kan dö i sommar om ingenting görs"

Sedan början av året har över 2 000 dödsfall med covid-19 registrerats i Finland. Det är mer än under hela pandemin före det. – Finland har misslyckats med sin coronastrategi, dundrar diagnostikdirektör Lasse Lehtonen vid HUS.

Coronahanteringen har misslyckats, anser diagnostikdirektör Lasse Lehtonen vid HUS.
10.05.2022 05:00 UPPDATERAD 10.05.2022 06:49
Under fjolårets sista vecka steg antalet dödsfall med corona för första gången över 100 per vecka, i mars spräcktes 200. I april slogs ett nytt dystert rekord – under de två sista veckorna registrerades totalt 474 dödsfall.
Samtidigt visar siffrorna från intensivvården och specialistvården en minskning, och myndigheterna meddelar att epidemin är på avtagande.
Men då de äldsta och sköraste dör syns det inte nödvändigtvis i siffrorna för specialist- och intensivvården. Högst är dödligheten för personer över 80 år, men redan för över 70-åringar stiger kurvan över dödsfall.
"Finland glesar nu ut sin äldre befolkning och andra sköra genom att försumma enkla och med tanke på människors frihet mycket lindriga skyddsåtgärder, som FFP2-munskydd, lufthygien och att smittsamma personer stannar hemma. Det här görs helt medvetet och överlagt", skriver Martin Scheinin, professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter, på Twitter. "Finland försöker inte ens förhindra smitta och sålunda dödsfall", menar han.
Lasse Lehtonen, diagnostikdirektör vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, anser för sin del att Finlands coronastrategi har misslyckats.
– Pandemin är verkligen inte över. Under mars och april har antalet döda per vecka varit mycket högt i Finland, det är sorgligt.
Lehtonen pekar ut fem smärtpunkter där coronahanteringen har fallerat. En handlar om vaccineringar.
– Många andra länder har en högre vaccintäckning och man kan fråga sig om vi varit tillräckligt effektiva. Dessutom har andra länder börjat ge den fjärde sprutan tidigare och till yngre åldersgrupper.
Den 24 mars rekommenderade Institutet för hälsa och välfärd en fjärde vaccindos för alla över 80 år och äldre som bor på vårdhem. Förra veckan utvidgades rekommendationen att gälla också andra äldre med försvagad hälsa och funktionsförmåga.
I till exempel Sverige går åldersgränsen ändå vid 65 år, i Frankrike vid 60 och i USA vid 50 år. Lehtonen har svårt att förstå varför de här länderna, men inte Finland, slagit fast en lägre åldersgräns. Ändå har Finland just nu fler dödsfall med coronaviruset än till exempel Sverige.
– Läget är ganska dåligt nu, och personligen tycker jag att gränsen på 80 år är hög. Det är svårt att se någon orsak till den. Om man väntar på att se resultat på att också 70-åringar eller 60-åringar dör i coronasmitta så är det för sent, säger Lehtonen.
Lehtonen jämför med behandling efter till exempel en hjärtinfarkt. Där sätter man in behandling trots att den statistiskt sett kanske har en mindre effekt.
– Man har på sätt och vis lite glömt hurdana resultat man vanligtvis får med olika behandlingar då man försöker förhindra dödlighet.

Har vi accepterat att många dör med coronaviruset?

– Jag tror inte att man accepterat, men det har funnits mycket annat att tänka på, som vårdarstrejken, kriget i Ukraina... Man har tänkt att allt går bra men egentligen är det värre än tidigare.
Sommaren kan bli dyster om ingenting görs, tror Lehtonen.
– Även om smittan troligtvis minskar under sommaren avtar samtidigt också det skydd vaccinet ger. Det är inte säkert att antalet dödsfall minskar. Om 200 personer per vecka dör är det hemskt många som kommer att dö om man inte gör någonting åt situationen.
Lehtonen efterlyser också mer riktade åtgärder för att skydda riskgrupper.
– I Finland har åtgärderna riktats till hela befolkningen, och inte fokuserat. En rekommendation om FFP2-munskydd till riskgrupper kunde skydda dem som är mest utsatta.
Vissa av smärtpunkterna är oberoende av den finländska strategin, som att de nyare varianterna visat sig betydligt mer smittsamma och att andra kriser lett till att coronasituationen fått mindre uppmärksamhet.
Vill man få folk överlag att ta vaccin i högre grad måste man ändå vara mycket aktiv, menar Lehtonen.
– Det har funnits antivaccinationskampanjer och hybridinflytande från andra länder, det finns många grupper med olika motiv. Våra egna myndigheter har inte lyckats särskilt bra med att få fram sin egen information i stället.

Sådan är vaccinationstäckningen

Bland hela befolkningen har 80,3 % fått första dosen, 77,1 % andra dosen och 52,3 % tredje dosen.
Av befolkningen över 18 år har 89,6 % fått första dosen, 87,4 % andra dosen och 64 % tredje dosen.
Av personer över 80 år hade 51,7 % fått sin fjärde dos enligt statistik från den 5 maj.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd

ANDRA LÄSER