Nästan hälften av nya bilarna i Helsingfors är elbilar eller laddhybrider

De renodlade nya bensinbilarna är redan i minoritet i huvudstaden.

Laddbara bilar står snart för hälften av nybilsförsäljningen.
I november registrerades nästan 6 700 nya personbilar i Finland. Av personbilarna var drygt 14 procent elbilar och 23 procent laddbara hybrider.
Laddhybrider drivs av både el och fossila bränslen.
I Helsingfors utgjorde elbilarna 19 procent av marknaden medan laddhybridernas andel var 30 procent. Bensinbilarna hade 42 procent och dieselbilarna 8 procent av marknaden.
I Esbo var siffrorna liknande som i Helsingfors. Sifforna för Vanda saknas. I Grankulla var 78 procent av nybilarna elbilar eller laddhybrider i november.
Bensinbilarnas andel av försäljningen har minskat i hela landet under 2021. I januari var andelen nästan 70 procent av personbilsförsäljningen, medan den i november hade fallit till 53 procent.

Plock bland kommunerna

Andel elbilar och laddhybrider av nyregistrerade personbilarna i november:
Borgå, 37 procent.
Helsingfors, 49 procent.
Esbo, 49 procent.
Grankulla, 78 procent.
Jakobstad, 19 procent.
Hela landet, 37 procent.
Siffrorna för november saknas ännu för många kommuner.
ANDRA LÄSER