Växelvis boende vanligare i familjer med höga inkomster – bidrag och tjänster ser inte barnen med två hem

Närmare ett av tre barn i familjer där föräldrarna bor på olika adress bor växelvis hos båda föräldrarna. Men medan närmare hälften av barnen i höginkomstfamiljer bor växelvis är andelen bara tolv procent i låginkomstfamiljer, visar en färsk rapport.

Om barn kan bo växelvis med båda sina föräldrar beror delvis på plånboken, visar Folkpensionsanstaltens färska rapport.
26.11.2020 09:00 UPPDATERAD 26.11.2020 09:08
Enligt Folkpensionsanstaltens statistik finns det ungefär 220 000 barn i Finland som bor med bara den ena av sina föräldrar. Siffran bygger på att man kan vara folkbokförd på bara en adress – men verkligheten är betydligt brokigare. Det visar en färsk rapport från Folkpensionsanstalten, som för första gången har kartlagt hur familjerna har ordnat barnens boende.
Den visar bland annat att närmare 30 procent av barnen i de här familjerna bor växelvis, då kriteriet för växelvis boende är att barnet bor minst 12 dygn i månaden hos bägge föräldrarna. Den visar också att växelvis boende är vanligast för barn i åldern 3–12, och att det här arrangemanget är betydligt vanligare i familjer med hög utbildning och hög inkomst än i familjer med låg inkomst och lägre utbildning.

Barn – sällan föräldrar – bor växelvis

Ungefär 30 procent av barnen med föräldrar som bor på olika adress bor hos bägge föräldrarna växelvis, alltså minst 40 procent av tiden hos vardera föräldern.
Ungefär 35 procent av barnen bor växelvis om man räknar med att barnet bor minst 30 procent av tiden hos vardera föräldern.
Ungefär hälften av barnen till föräldrar på olika adress bor emellanåt, eller 1–11 dagar per månad, hos den förälder där de inte är skrivna.
Det är ovanligt att det är föräldrarna som flyttar ut och in i ett gemensamt hem – under en halv procent av familjerna har ordnat boendet så.
Vanligast är växelvis boende då barnen är 3–12 år gamla.
Källa: Folkpensionsanstaltens rapport om växelvis boende

ANDRA LÄSER