Ponsse och Kone säljer ryska verksamheten

Tillverkaren av skogsmaskiner Ponsse och hisstillverkaren Kone meddelar att de hittat köpare till verksamheterna i Ryssland. Företagen offentliggör inte försäljningspriset.

Ponsse uppger att försäljningen av verksamheten i Ryssland inte har någon större inverkan på årets resultat.
Tillverkaren av skogsmaskiner, Ponsse, har sålt sitt ryska dotterbolag OOO Ponsse. Dotterbolaget har ansvarat för verksamheten i Ryssland och i Belarus.
Köpare är företaget OOO Bison som ägs av den ryska affärsmannen Aleksej Voronkevitj. Voronkevitj leder också företaget Dormashimport som ansvarat för återförsäljningen av Ponsses maskiner i de östra delarna av Ryssland sedan 2007, uppger maskintillverkaren i ett pressmeddelande.
Parterna uppger inte köpesumman, men Ponsse meddelar att man inte kommer att bokföra vare sig någon betydande nedskrivning eller någon försäljningsvinst för årets andra kvartal till följd av affären. Dotterbolaget betraktas som såld egendom och Ponsse rapporterar affären i enlighet med det.
Vilka de ekonomiska konsekvenserna av affären blir och en jämförelse med fjolåret lovar Ponsse i samband med sin halvårsrapport i augusti. Ryssland och Belarus stod för omkring en femtedel av Ponsses omsättning i fjol. Den ryska verksamheten har legat nere sedan början av mars.
De ryska myndigheterna ska ännu godkänna affären.

Reservdelar från Kone

Också hisstillverkaren Kone meddelar att verksamheten i Ryssland sålts. Köpare till Kones verksamhet är den lokala ledningen. Ett lokalt ägande erbjuder på sikt både arbetstagarna och kunderna en hållbarare lösning än den nuvarande, skriver hisstillverkaren i ett pressmeddelande.
Inte heller Kone uppger hur mycket affären är värd. Affärsverksamheten i Ryssland står för mindre än en procent av företagets globala omsättning. Namnet Kone får köparen inte använda.
Kones företag i Ryssland sysselsätter omkring 650 personer och kunderna är cirka 1 500. Som en del av försäljningsavtalet lovar Kone leverera reservdelar under en övergångsperiod på tre månader. Hisstillverkaren har inte tagit emot nya beställningar från Ryssland sedan början av mars.
Också för Kones del krävs att de ryska myndigheterna ger sin välsignelse till affären.

ANDRA LÄSER