Dikt och verklighet överträffar varandra

Verket Zoologipoesi bryter ny mark genom att kombinera musik, dikt och bild. Resultatet är ett praktverk för alla åldrar.

Erika Kallasmaa och Laura Ruohonen kombinerar lustfylld lek med hög ambitionsnivå i sin Zoologipoesi.
Allt för få finskspråkiga barnböcker översätts till svenska, både här hemma och i Sverige. Ett glädjande undantag är Laura Ruohonens och Erika Kallasmaas njutbara bilderbokspoesi. Smaskens damaskens (2010) och Havsodjur (2019), översatta av Stella Parland respektive Annika Sandelin, följs nu av Zoologipoesi: smådjur i toner (2020) som är ett bokprojekt med musikaliska rötter. 
Zoologipoesi hakar på två nordiska bilderbokstrender. Den ena är att lyfta fram naturens skönhet och mystik i en tid av tilltagande oro för dess framtid. Den andra att med medeltida bestiarier som inspiration, presentera djur i en salig blandning av fakta och fantasi. Ulf Starks och Linda Bondestams Djur som ingen sett utom vi (2016) där påhittade djur förkroppsligar mänskliga egenskaper är ett exempel på den senare.

ANDRA LÄSER