Absurt om kristna låter sig duperas Kristen nationalism bygger på tacksamhet

Nora Hämäläinen (HBL 1.12) tar upp frågan i vilken relation kristendom och nationalism står till varandra. Hon fäster uppmärksamhet vid att "kristendomen håller på att bli en viktig del av den nationa...