Åbovarvets inköp nästan fördubblades på två år – Wärtsilä har tappat motorbeställningar

Åbovarvet Meyer Turkus orderstock sträcker sig till år 2025 och är värd 8 miljarder euro, enligt varvet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbovarvet Meyer Turkus inköp från Tyskland har ökat dramatiskt de senaste åren, visar en ny studie vid Åbo universitet.

Åbovarvet Meyer Turku har beställt motorer till sina senaste fartygsbyggen från utländska leverantörer, och den finländska motortillverkaren Wärtsilä har gått miste om värdefulla beställningar. Det framgår av en ny studie om Åbovarvets regionalekonomiska effekter som sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral Brahea vid Åbo universitet gjort. Undersökningen är en uppföljning på en liknande studie som gjordes vid Brahea år 2017.

Den nya undersökningen visar att det sammanlagda värdet av Meyer Turkus inköp ökade från 508 miljoner euro år 2016 till 933 miljoner euro år 2018. Av leveransernas sammanlagda värde av 933 miljoner euro utgjorde de finländska leveranserna 638 miljoner euro.

Åbovarvets omsättning och den del av leverantörernas omsättning som hängde ihop med varvets produktion var sammanlagt 1,9 miljarder euro år 2018. Varvets omsättning utgjorde ungefär hälften av summan.

Meyer Turku gjorde 29 miljoner euro vinst år 2018.

Motorer från Tyskland

En jämförelse mellan olika landskap i Finland visar att Österbotten tappat mark om man ser på hur värdet av Åbovarvets inköp fördelas. År 2016 utgjorde österbottniska leveranser 9 procent av de finländska leveransernas sammanlagda värde men två år senare var andelen 2 procent.

Både Åbovarvets vice vd Tapani Pulli och specialforskaren Tapio Karvonen vid Åbo universitet säger att orsaken till förändringen är att huvudmotorerna till varvets nya fartyg kommer från andra leverantörer än Wärtsilä.

– Huvudkomponenterna till våra fartyg kommer ibland från finländska och ibland från tyska leverantörer. Detta gäller bland annat motorerna, och rederiernas önskemål påverkar beslutet i hög grad. På sistone har huvudmotorerna kommit från Tyskland, säger Pulli.

Jättelika skrovdelar från Rostock

Motorerna är inte de enda stora beställningarna som Meyer Turku gör från Tyskland. Pulli berättar att Åbovarvet gjort ett strategiskt val att beställa en särskild del till alla nya fartygs skrov från Meyerkoncernens varv i tyska Rostock.

– Delen är 150 meter lång och innehåller alla komponenter. Det är en väldigt värdefull beställning.

Det första Åbobyggda fartyget med denna typ av skrovdel från Rostock är Costa Smeralda som levererades i december. Enligt Pulli kommer alla framtida kryssningsfartyg som Meyer Turku levererar att vara delvis byggda i Rostock.

Leveranserna av motorer och skrovdelar gjorde att 72 procent av de 295 miljoner eurona som Åbovarvet satte på inköp från utländska leverantörer år 2018 gick till Tyskland. Sveriges andel av kakan var 8 procent.

"Varvsverksamheten i Åbo gynnar hela Finland"

I Finland öser Meyer Turku mest pengar till leverantörer i Egentliga Finland och Nyland. Egentliga Finland stod för 48 procent av det sammanlagda värdet av de finländska leveranserna medan Nylands andel var 39 procent.

Åbovarvet hade sammanlagt 1 246 leverantörer år 2018, och tre fjärdedelar av företagen var finländska. De finländska leverantörerna var fördelade på 109 olika kommuner, men största delen av dem fanns i Åbotrakten eller i huvudstadsregionen.

– Varvsverksamheten i Åbo gynnar hela Finland. En tredjedel av landets kommuner har ett företag som levererar produkter direkt till Meyer Turku, säger Tapio Karvonen.

Över 6 000 arbetare på varvsområdet

Åbovarvets orderstock består för tillfället av sju fartygsbeställningar och sträcker sig till år 2025. Fartygsleveransernas sammanlagda värde är 8 miljarder euro, enligt Tapani Pulli.

Varvet har växt kraftigt de senaste åren och rekryteringen av ny personal har varit intensiv. I fjol hade varvet drygt 2 100 egna anställda och enligt Pulli siktar man på att öka personalstyrkan till 2 500. Sedan är det dags att dra ner på takten.

– Vår personalstyrka har vuxit ganska snabbt de senaste åren och den tillväxten kommer att avta så småningom. I viss mån fortsätter rekryteringarna fortfarande, bland annat för att vi måste ersätta arbetare som når pensionsåldern, säger Pulli.

En vanlig arbetsdag jobbar 6 000-6 500 personer på varvsområdet i Åbo, inklusive leverantörernas och underleverantörernas anställda. Ungefär 4 000 av dem är finländare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning