Åboterroristen: "Betala inget till Zubier"

Den terroristdömde marockanen Abderrahman Bouanane kräver ändringar i domens brottsrubricering och att hovrätten förkastar det skadestånd han dömts att betala sitt svårt skadade offer Hassan Zubier.

Åbo hovrätt offentliggjorde på fredagen innehållet i det besvär mot domslutet i tingsrätten som Abderrahman Bouanane inlämnade i augusti.

Hassan Zubier, som hyllades som hjälte efter terrordåden för att han hjälpte ett av offren och själv knivskars svårt, har varit i hetluften efter rättegången. Det visade sig att han ljugit om sina anställningsförhållanden och inkomster.

Bouanane dömdes att betala Zubier 7 000 euro för förlorad inkomst och 950 euro per månad ända tills Zubier når pensionsåldern.

Bouanane anser att Zubier inte har drabbats av inkomstbortfall.

Bouanane kräver att hans brottsrubricering ändras. Han dömdes för två mord i terroristiskt syfte och åtta mordförsök i samma syfte. Han godkänner rubriceringarna mord och mordförsök, men anser inte att hans dåd uppfyller strafflagens paragraf om att dådet utförts i terroristiskt syfte, det vill säga att det var riktat mot staten.

Han går inte heller med på att hans dåd skulle ha varit ägnat att sprida allvarlig rädsla bland befolkningen.

Bouanane kräver att han personligen hörs i en muntlig behandling i Åbo hovrätt. Den saken har hovrätten ännu inte tagit ställning till.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning