Aborträtten står på spel när Trump väljer ny domare

Anthony Kennedys (t.h.) efterträdare blir den andra domaren som Donald Trump får utnämna, efter att Neil Gorsuch (mitten) tillsattes i fjol. Bild: AFP / Lehtikuva/Brendan Smialowski

USA:s högsta domstol förlorar sin enda mittenledamot när Anthony Kennedy lämnar sin post i sommar. Nu kan domstolen bli den mest konservativa i mannaminne – och hotar således slå ut bland annat aborträtten och rätten till samkönade äktenskap.

Chefsdomare John G. Roberts, 63, utnämndes av president George W. Bush och tillträdde år 2005.

Anthony Kennedy, 81, utnämndes av president Ronald Reagan och tillträdde år 1988.

Clarence Thomas, 70, utnämndes av president George H. W. Bush och tillträdde år 1991.

Ruth Bader Ginsburg, 85, utnämndes av president Bill Clinton och tillträdde år 1993.

Stephen Breyer, 79, utnämndes av president Bill Clinton och tillträdde år 1994.

Samuel Alito, 68, utnämndes av president George W. Bush och tillträdde år 2006.

Sonia Sotomayor, 64, utnämndes av president Barack Obama och tillträdde år 2009.

Elena Kagan, 58, utnämndes av president Barack Obama och tillträdde år 2010.

Neil Gorsuch, 50, utnämndes av president Donald Trump och tillträdde år 2017.

Anthony Kennedy, 81, meddelade i onsdags att han kommer att gå i pension i juli – ett beslut som kommer att ha stora, långtgående konsekvenser för landet.

– Det här är en omstörtande stor nyhet, säger Benita Heiskanen, direktör för John Morton-centret för Nordamerikaforskning vid Åbo universitet.

Högsta domstolen avgör många grundläggande politiska beslut och USA:s president Donald Trump kommer sannolikt att välja en efterträdare som är längre ut på högerkanten än Kennedy.

– Domarna är utnämnda på livstid och Trumps kandidat kommer förmodligen att sitta i domstolen i ett trettiotal år, vilket betyder att maktförhållandet i domstolen länge kommer att vara på de konservativas sida, säger Heiskanen.

"Mardrömsscenario för demokraterna"

Heiskanen säger att högsta domstolen i USA är en speciell instans eftersom lagtolkningarna är så politiskt färgade och påverkas starkt av tvåpartisystemet.

– Detta är ett mardrömsscenario för demokraterna. Många av de förnyelser som drivits igenom sedan medborgarrättsrörelsen, såsom samkönade äktenskap, ökade rättigheter för sexuella minoriteter och rätten till abort, är hotade. En central fråga kommer också att vara vapenlagarna.

För tillfället består USA:s högsta domstol av fyra konservativa domare (John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito och Neil Gorsuch), fyra liberala domare (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor och Elena Kagan) och Anthony Kennedy, som ofta haft en vågmästarroll.

Anthony Kennedy tillsattes av president Ronald Reagan och har suttit i Högsta domstolen sedan 1988.

Kennedy anses i det stora hela vara på den konservativa sidan av skalan, men har i vissa frågor tagit den liberala sidans parti, såsom i till exempel frågor som rör hbtqi-rättigheter och abort. Kennedys röst var till exempel avgörande när högsta domstolen röstade om legalisering av samkönade äktenskap.

I andra frågor har Kennedy däremot varit starkt konservativ, såsom den så kallade Citizens United -domen år 2010, som fastslog att företag ska ha rätt till yttrandefrihet på samma sätt som individer och som förändrade kampanjfinansieringen i grunden.

Anthony Kennedy tillsattes av president Ronald Reagan år 1987. Bild: AFP / Lehtikuva/Mike Sargent

Kan bli valfråga

Högsta domstolen har sitt säte i USA:s huvudstad Washington DC. Den inrättades 1789 och är den dömande makt som ska balansera den verkställande (presidentämbetet) och den lagstiftande (kongressen) makten. I praktiken avgör domstolen huruvida lagar och domar är i enlighet med USA:s grundlag från 1789.

Domstolen ska ha nio medlemmar som utses av presidenten på livstid (de kan dock pensionera sig på egen begäran). Domarna måste godkännas av en majoritet av senatens medlemmar.

När man talar om HD:s medlemmar som "konservativa" eller "liberala" menar man främst i synen på grundlagstolkning. De konservativa tycker att lagtexten ska tolkas strikt, de liberala anser att aktuella förhållanden får spela in. En president har genom sina nomineringar därmed chans att påverka om domstolen får liberal eller konservativ tyngd.

Den senaste domaren som tillsattes våren 2017 var Neil Gorsuch, som nominerades av president Donald Trump. Med honom anses de konservativa domarna ha ett övertag med 5-4.

Källa: TT.

Under sin presidentvalskampanj sammanställde Donald Trump en lista på möjliga kandidater och i onsdags konstaterade han att den nya kandidaten kommer att vara någon av de listade.

Kennedys efterträdare blir den andra domaren som Trump får utnämna. Republikanerna lyckades torpedera Barack Obamas ursprungliga val till Antonin Scalias efterträdare före presidentvalet. Donald Trumps kandidat, Neil Gorsuch, tillsattes i fjol.

Då hette det att man under ett presidentvalsår inte kan utse en ny domare – en motivering demokraterna nu hänvisar till med tanke på mellanårsvalet i november. Demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, kallade det "höjden av hyckleri" att rösta om en ny HD-domare före valet.

Heiskanen tror ändå inte att demokraterna kommer att ha möjlighet att blockera eller flytta på utnämningen av en ny domare.

– Det är möjligt att maktförhållandena i senaten förändras i höstens val, men republikanerna kommer att försöka driva igenom detta så fort som möjligt.

Även om det är en lång process att utse en ny HD-domare har senatens majoritetsledare, republikanen Mitch McConnell har redan meddelat att senaten kommer att behandla en ny kandidat redan i höst.

Anthony Kennedy (t.h.) blir inte nödvändigtvis den sista HD-domaren som går i pension under Trumps mandat – till exempel Ruth Bader Ginsbu rg (t.v.) är 85 år. Bild: AFP / Lehtikuva/Saul Loeb

Därmed kan högsta domstolens sammansättning också bli en valfråga. Oklart är i vilken utsträckning frågan lyckas mobilisera demokratiska väljare. Traditionellt har rättsliga frågor såsom Högsta domstolens sammansättning inte varit en lika viktig fråga för demokrater, medan det har varit en hjärtefråga för många republikanska väljare särskilt bland den religiösa högern.

– Om demokraterna redan hade en dålig vecka så blev den ännu värre nu, säger Heiskanen, med hänvisning till högsta domstolens beslut att ge grönt ljus för Trumps reseförbud.

– Det ger en indikation om vad som komma skall.

Högsta domstolen har sitt säte i Washington DC. Bild: AFP / Lehtikuva/Zach Gibson

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning