Aborterna har minskat drastiskt

En av de förändringar medborgarinitiativet om att förnya abortlagstiftningen förespråkar är att aborter inte längre ska behöva utföras inom den specialiserade sjukvården. Bild: MARKKU ULANDER/Lehtikuva

Det finns en bred enighet om att vår abortlagstiftning från 1970 är föråldrad. Ingenting talar för att en enklare abortlag skulle leda till fler aborter.

När abortlagen i Finland infördes för 50 år sedan var den progressiv. I dag hör samma lag till de strängaste och krångligaste i Europa.Kravet på två läkarutlåtanden och att en orsak måste anges för at...