Åboregionens lokaltrafik slopar munskyddstvånget på onsdag

Åboregionens lokaltrafik slopade sitt munskyddstvång i mitten av juni, men återinförde det när coronaläget försämrades. Nu är det dags att slopa kravet på nytt. Bild: Jean Lindén/SPT

Rekommendation är dock fortfarande att vuxna ska bära munskydd.

Från och med onsdagen råder inget munskyddstvång i Åboregionens lokaltrafik Föli.

Skälet är det förbättrade coronaläget samt Institutet för hälsa och välfärds uppluckrade munskyddsdirektiv.

Föli rekommenderar dock att alla som fyllt 12 år fortsätter att bära munskydd i bussarna och på hållplatserna.

Från och med onsdag kan man också slå sig ner på bänkraden närmast chauffören. Den har varit avspärrad i en del av bussarna under pandemin.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning