Dom efter knivattacken i juni – åklagaren yrkar på livstid

Rättegången hålls i Starrbacka fängelse i Åbo och visas på video till tingsrätten inne i stan. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Det handlar inte om någon som löpt amok eller "en desperat människa" – så säger åklagaren i sin slutplädering när rättegången efter knivattacken i Åbo i dag avslutades med parternas slutpläderingar. Domen i fallet ges om en månad.

I en dryg månad har rättegången efter knivdådet vid Salutorget i Åbo i augusti i fjol pågått. På tisdagen avslutas den med början klockan 9.

Åklagaren menar att Abderrahman Bouanane har gjort sig skyldig till terroristbrott. Försvaret erkänner knivhuggningarna men inte rubriceringen mord, mordförsök eller terroristiskt syfte.

– Vi har försökt visa att Bouanane har utfört gärningarna med berått mod. Han ser sig om IS-soldat och har slumpmässigt, med en viss betoning, dödat och försökt döda människor på ett synnerligen rått sätt ända tills han stoppades, säger åklagaren Hannu Koistinen, som inlett dagens slutpläderingar.

Därefter är det dags för försvaret och målsägandenas jurister.

Åtalet lyder två mord och åtta mordförsök i terroristiskt syfte. Åklagaren menar att den åtalade har haft för avsikt att injaga allvarlig fruktan i befolkningen och med gärningen haft för avsikt att allvarligt skada finska staten.

Försvaret, genom försvarsadvokaten Kaarle Gummerus, erkänner knivhuggningarna men menar att det handlar om dråp och dråpförsök och bestrider att syftet skulle vara terroristiskt.

Straffet för mord är livstids fängelse, oavsett om det har skett i terroristiskt syfte eller inte. Straffet för dråp är däremot tidsbundet.

Det hela kompliceras av att den åtalade själv har sagt att han ser sig som en IS-krigare. Under förundersökningen och rättegången har han berättelse ändå ändrat flera gånger. Under flera dagar var han inte på plats i rätten, en frånvaro han haft läkarintyg för.

Det är första gången som strafflagens skrivning av terroristbrott prövas vid brott mot liv i Finland, och lagen är inte alldeles entydig.

I slutet av dagen presenterar försvarsadvokaten och målsägandebiträdena sina räkningar på arvoden.

Dom i målet väntas före midsommar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning