Åboleden delvis stängd också under veckoslutet

Skyddsvallar har byggts runt Mellersta Esbo simhall och gymnasiet för att skydda byggnaderna mot översvämningarna.Bild: Västra Nylands räddningsverk

Under veckoslutet är fortsättningsvis bara en körfil öppen i båda körriktningarna på Åboleden, uppger Räddningsverket.