Åboforskare kartlägger papperslösa i hela landet

Bild: Leif Weckström

Syftet är att undersöka hur kommunerna hanterar asylsökande som nekats uppehållstillstånd men som fortfarande befinner sig i landet, skriver Åbo Underrättelser.