Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet donerade en professur till – Åbo universitet får 600 000 euro

Åbo universitet får en donation på 600 000 euro av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo universitet får 600 000 euro av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet för inrättandet av en professur i vårdvetenskap. Stiftelsen satsar nu på förebyggande hälsovård efter att ha minskat på stödet till Åbolands sjukhus.

Samma vecka som Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet presenterade en donation på en miljon euro till Åbo Akademi meddelar stiftelsen att man gjort en liknande donation till Åbo universitet.

Vid Åbo Akademi används pengarna till att inrätta en professur i gerontologisk vård, och också vid Åbo universitet går donationen till en ny professur i vårdvetenskap.

Den nya professuren vid Åbo universitet fokuserar främst på befolkningens hälsoval och på främjandet av folkhälsan. Donationen på 600 000 euro täcker en tidsperiod på fem år, och universitetet hoppas kunna tillsätta professuren redan vid årsskiftet.

– Ett stort tack till stiftelsen. Vi är glada över att detta långsiktiga samarbete kan fortsätta och att vi kan höja nivån på hälsovården, vilket är vårt gemensamma mål, säger Kalervo Väänänen, rektor för Åbo universitet.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har donerat pengar till Åbo universitet även tidigare. Stiftelsen donerade sammanlagt 800 000 euro till Åbo universitet under universitetens finansieringsrunda åren 2014-2017.

"Vår portföljförvaltning har gett god avkastning"

Enligt Henrik Carlstedt, styrelseordförande för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, har mängden pengar som stiftelsen donerat varit på uppåtgående redan i flera år. Donationerna till de nya professurerna är ett led i den utvecklingen.

– På fem år har vår donationssumma stigit från 1,4 miljoner euro till 2 miljoner euro, med ungefär 100 000 euro per år. Det som möjliggjort denna utveckling är att vår portföljförvaltning har gett god avkastning.

Donationerna till professurerna vid Åbouniversiteten är stora men Carlstedt påpekar att finansieringen sprids över flera år.

Enligt Henrik Carlstedt, styrelseordförande för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, har stiftelsens placeringar gett så bra avkastning att man kunnat öka sina understöd under de senaste åren. Bild: Mikael Piippo/SPT

Framtiden för Åbolands sjukhus oviss

Carlstedt säger att donationerna till Åbo Akademi och Åbo universitet är satsningar framför allt på förebyggande hälsovård. Enligt stiftelsens stadgar är dess ändamål att "inrätta, upprätthålla eller med bidrag stöda sjukhusinrättningar eller äldreboenden, att bereda kostnadsfri sjukvård åt obemedlade personer främst ur handels- och sjömannakretsar, och att stöda förebyggande hälsovård i Åbo stad med omnejd".

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har gett understöd till det tvåspråkiga sjukhuset Åbolands sjukhus sedan 1960-talet, men för två år sedan slopade stiftelsen finansieringen av sjukhuset så gott som helt.

– Vi har kommit överens med Åbolands sjukhus att vi tar en paus i donationerna. Vi önskar att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tar ställning till i vilken mån sjukhuset behövs i framtiden, hur verksamheten ska vara uppbyggd och vad sjukhuset ska användas till, säger Carlstedt.

Svenskans ställning kan påverka donationer

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige beslöt tidigare i juni att frånta Åbolands sjukhus dess status som affärsverk och införliva det i Åbo universitetscentralsjukhus. Pargas och Kimitoöns representanter i fullmäktige ansåg att beslutet hotar den svenskspråkiga servicen vid Åbolands sjukhus.

Henrik Carlstedt säger att Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets stadgar inte ställer några språkliga kriterier för de instanser stiftelsen understöder. Han medger dock att svenskans ställning kan ha en inverkan på stiftelsens framtida beslut om donationer till Åbolands sjukhus.

– Visst finns den aspekten med. Vi vill överlag få klarhet i hur sjukhusets framtid ser ut innan vi donerar mer pengar.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning