Åbo och Mariehamn utsedda till värdhamnar för segelevenemanget The Tall Ships Races 2021

The Tall Ships Races ordnas i Östersjöområdet omkring vart fjärde år. De övriga värdhamnarna utöver Åbo och Mariehamn är Klaipeda i Litauen, Tallinn i Estland och Szczecin i Polen. Bilden är från 2017 då fartygen var på väg från Åbo till Klaipeda. Bild: Roni Lehti

Då Åbo år 2017 senast stod värd för segelevenemanget The Tall Ships Races lockade det 544 000 personer till staden. Nu räknar man med minst lika många besökare.

Både Åbo och Mariehamn finns med på listan över de fem utvalda att fungera som värdhamn för det stora segelevenemanget The Tall Ships Races sommaren 2021.

Åbo stadsstyrelse sammankommer på måndag, och för dem föreslås att Åbo ska underteckna ett avtal med arrangören The Tall Ships Races International. Avtalet skulle innebära utgifter på 110 000 euro år 2020 och att 1 971 960 euro reserveras ur budgeten för 2021.

Evenemanget lockar årligen stora folkmassor. Då Åbo senast stod värd år 2017 samlades 544 000 personer till staden för att få se segelbåtarna. Målet för 2021 är detsamma i Åbo och från stadens håll ser man det som ett realistiskt mål eftersom publiken är medveten om att Åbo även tidigare år har lyckats bra med att arrangera stora segelevenemang.

The Tall Ships Races ordnas i Östersjöområdet omkring vart fjärde år. De övriga värdhamnarna utöver Åbo och Mariehamn är Klaipeda i Litauen, Tallinn i Estland och Szczecin i Polen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning