Åbo har stora visioner för bangården – men först behövs både en planändring och beslut om finansieringen

Arkitektbyrån PES-Arkkitehdits förslag Luoto vann en arkitekttävling som ordnades för bangårdsområdet i Åbo. Bild: Visualisering: PES-Arkkitehdit

Åbo stad slöt ett partnerskapsavtal om utvecklingen av bangårdsområdet mellan centralstationen och evenemangscentret Logomo redan 2017.

Turism, evenemang, kultur, upplevelser, idrott...

Åbo stad har stora planer för området mellan järnvägsstationen Åbo centralstation och evenemangscentret Logomo en knapp kilometer nordväst om stadens centrum. I stadens vision ska bangårdsområdet, som ägs av det statliga järnvägsbolaget VR-Group, byggas om till ett så kallat upplevelsecenter med en splitterny arena, ett resecenter och flera nya höghus med bostäder.

Områdets yta är cirka 13 hektar och kostnadsuppskattningen för projektet överstiger en halv miljard euro. Förutom staden är VR-Group och ett bolag som heter Turun Ratapihan Kehitys med i bangårdsprojektet. Parterna slöt ett partnerskapsavtal om utvecklingen av området hösten 2017.

Enligt projektets webbplats är målet att upplevelsecentret är färdigt 2023, men det krävs fortfarande en planändring och beslut av stadsfullmäktige innan byggarbetet ens kan börja. Också finansieringen av projektets olika delar måste fastställas.

Arkitektbyrån PES-Arkkitehdits visualiseering av hur bangårdsområdet i Åbo skulle se ut. Bild: Visualisering: PES-Arkkitehdit

Utkastet till den nya detaljplanen grundar sig på arkitektbyrån PES-Arkkitehdits förslag för bangårdsområdet. PES-Arkkitehdits förslagLuoto (ungefär:Skäret) vann en arkitekttävling som arrangerades 2018.

Målet är att Åbo stadsfullmäktige ska kunna behandla den nya detaljplanen i oktober.

Tjänstemän föreslår att staden investerar i arenabolag

Ett steg i utvecklingen av bangårdsområdet är att ordna finansieringen av den nya arenan som ska bli hjärtat för upplevelsecentret. Planen är att det grundas ett separat bolag som äger arenan.

Biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen och direktör Tuomas Heikkinen har föreslagit för Åbo stadsstyrelse att staden investerar 30 miljoner euro i arenabolaget och blir minoritetsägare i det. Förslaget fanns med på en tilläggslista för stadsstyrelsens möte på måndagseftermiddagen.

I sitt förslag räknar Virtanen och Heikkinen upp ett antal villkor som bör uppfyllas för att staden ska investera i arenabolaget. Bland annat förutsätts det att arenabolaget hyr ut arenan för 20 år.

Enligt planerna skulle hyresgästen vara ishockeyklubben TPS dotterbolag, evenemangsarrangören Turku Live. TPS spelar för tillfället sina hemmamatcher i Åbohallen i stadsdelen Artukais. Vad som händer med Åbohallen om TPS flyttar till den nya arenan är ännu oklart, men enligt en utredning som stadens lokalservicecentral gjort är rivning ett alternativ.

Virtanen och Heikkinen påpekar för stadsstyrelsen att arenabolagets avkastning beror på hyresgästens förmåga att betala hyra och att de största riskerna med investeringen är kopplade till detta. För att minska risken för staden bör det avtalas om att stadens investering i arenabolaget inte kan vara större än 30 miljoner euro, skriver tjänstemännen.

I slutändan är det Åbo stadsfullmäktige som beslutar om staden investerar i arenabolaget eller inte.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning