Åbo gav grönt ljus åt ny terminal – ny kaj byggs för Viking Line

Åbo stad kommer att lösa in rederiet Viking Lines terminalbyggnad i Åbo. Arkivbild. Bild: Mikael Piippo/SPT

Stadsfullmäktige fastställde prislappen för en ny passagerarterminal i Åbo hamn till 172 miljoner euro. – Vi borde bli klara till december 2025, säger hamnbolagets vd.

Åbo stadsfullmäktige har beslutat att ge bolaget Åbo hamn rätt att gå vidare med planeringen och byggandet av en ny passagerarterminal. Stadsfullmäktige godkände på måndagen stadsstyrelsens förslag att låta Åbo hamn framskrida med projektet.

Fullmäktige beslöt att byggandet av en ny terminal i hamnen får kosta högst 172 miljoner euro. Bolaget Åbo hamn står själv för 47 miljoner euro av finansieringen och därtill kan bolaget låna högst 125 miljoner euro från Åbo stad. Lånets återbetalningstid fastställdes till 15 år.

Bolaget Åbo hamn ägs av Åbo stad.

–  Det här betyder att vi nu kom till skott med projektet. Investeringen kommer att bestå av en ny terminalbyggnad och en ny kaj för Viking Line, och dessutom kommer Tallink Siljas kaj att renoveras, säger Erik Söderholm, vd för Åbo hamn.

–  Jag tror att vi börjar bygga kajplatsen för Viking Line sommaren 2022 och sedan börjar byggandet av den nya terminalen sommaren 2023. Vi borde bli klara till december 2025.

Beslutet att låta Åbo hamn framskrida med terminalprojektet fattades av nuvarande stadsfullmäktige i Åbo, det vill säga i den uppställning fullmäktige var före kommunalvalet.

Staden löser in Viking Lines terminal

Den nya terminalen ska drivas av Åbo hamn och tjäna rederierna Viking Line och Tallink Silja. Åbo hamn kommer att ta betalt av rederierna för att driva terminalverksamheten, och tanken är att intäkterna från driften med tiden täcker investeringen.

–  Också andra rederier är välkomna till terminalen. Det är hela tanken med en samterminal, säger Söderholm.

I nuläget har Viking Line och Tallink Silja egna terminaler i Åbo hamn som de själva driver. Byggnaderna ägs av rederierna men de står på Åbo stads mark. Hyreskontraktet mellan staden och rederierna går ut i slutet av 2025.

Åbo stadsfullmäktige beslöt dock på måndagen att lösa in Viking Lines terminalbyggnad för 17,5 miljoner euro. Viking Line kommer att fortsätta som hyresgäst i byggnaden tills den nya terminalen är klar.

När det gäller Tallink Siljas terminalbyggnad har inga formella beslut ännu fattats. Enligt Erik Söderholm kommer även den att inlösas av staden.

–  Det är ingen fråga om saken, det kommer att ske. Men i detta skede fattade stadsfullmäktige bara beslut om att lösa in Viking Lines terminal.

Förhandlingarna bar frukt i våras

Tallink Siljas terminal i Åbo är från 1972 och i betydligt sämre skick än Viking Lines. Söderholm säger att den antagligen rivs efter att staden löst in den. Byggnadens inlösningspris är 7,84 miljoner euro, enligt stadsfullmäktiges föredragningslista.

Terminalbyggnadernas inlösningspriser är inte inräknade i den nya terminalens prislapp på 172 miljoner euro.

Beslutet att bygga en ny terminal i Åbo hamn föregicks av förhandlingar mellan hamnbolaget och rederierna. Erik Söderholm säger att tonen i förhandlingarna hela tiden varit god, och i våras hittade parterna till slut en lösning som passade alla.

Hamnavgifterna var en fråga som diskuterades under förhandlingarna om den nya terminallösningen.

–  Det finns vissa nivåer inom näringen. Vi kan inte kräva att rederierna betalar mer än i Stockholm eller Helsingfors, säger Söderholm.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning