Åbo bygger stort konserthus vid Aura å – upprepning av tidigare budgetfiaskon ska undvikas

Det nya konserthuset ska byggas i parken bredvid Åbo stadsteater (i bakgrunden). Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen säger att planerna framskrider i rask takt. Bild: Emma Strömberg/SPT

Åbo ska få ett nytt stort konserthus vid Aura å. De beräknade kostnaderna för bygget går lös på över 70 miljoner euro.

Mellan Åbo stadsteater och Wäinö Aaltonens museum vid Aura å ska ett nytt konserthus stå klart år 2024 om allt går enligt planerna. Planeringsarbetet har kunnat dra i gång på allvar efter att Åbo stadsstyrelse tog beslut om placeringen för ett par veckor sedan.

Åbos nuvarande konserthus är i stort behov av renovering och stadsstyrelsens beslut föregicks av en flera år lång process där man gick från utgångspunkten att konserthuset ska renoveras till att det är bäst att bygga helt nytt.

Allians ska hindra sprängda budgeter

Nu planerar Åbo stad konkurrensutsättningen av byggprojektet. Åbo stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen berättar att Åbo kör på en så kallad alliansmodell där Åbo stad väljer arkitektbyrå och byggfirma samtidigt, och att dessa parter under ledning av staden planerar och genomför bygget tillsammans. Detta för att undvika att kostnaderna börjar skena i ett senare skede, vilket har hänt i flera byggprojekt i Åbo.

Hintsanen bekräftar att man med alliansmodellen vill undvika liknande budgetkatastrofer som för bron över järnvägen till evenemangscentret Logomo. Brobudgeten har under projektets gång mer än fördubblats och ligger nu på 16 miljoner euro.

Det nya förfaringssättet innebär att Åbo stad inte utlyser en traditionell arkitekttävling för att sedan gå vidare med att välja en byggentreprenör utan de kommer som ett paket. Byggfirmorna väljer en arkitektbyrå att samarbeta med.

Hintsanen erkänner att detta tillvägagångssätt gallrar bland aktörerna.

– Det finns inte så många byggfirmor som är tillräckligt stora för att ta sig an ett så här omfattande projekt så det innebär att det också blir färre arkitektförslag.

Men Hintsanen säger att det kommer att sättas stor vikt vid arkitekturen i konkurrensutsättningen.

10 000 kvadratmeter stort konserthus

Konserthuset ska resas på Självständighetsplanen som i dagsläget är en park mellan Åbo stadsteater och konstmuseet Wäinö Aaltonens museum. Båda byggnaderna blev klara på 1960-talet.

Hintsanen säger att det är viktigt att de omgivande byggnadernas arkitektur tas i beaktande, men säger också att staden inte vill ge visuella riktlinjer utan vänta på de förslag som kommer in.

Konserthuset ska bli över 10 000 kvadratmeter stort, men några specifika höjd- och breddmått har ännu inte slagits fast. Men Hintsanen säger att med tanke på att konsertsalen behöver vara ganska hög bör man tillåta en hög byggnad. Han slänger fram att nybygget kunde bli max lika högt som stadsteaterns torn som är 24 meter högt.

Omtvistat att bygga på parkområde

Placeringen på ett parkområde har inte fallit i god jord hos alla. Vänsterförbundet och Sannfinländarna röstade mot förslaget att bygga konserthuset på Självständighetsplanen, medan De gröna och Samlingspartiet röstade för det vinnande förslaget. Socialdemokraterna hade velat skjuta upp beslutet med motiveringen att man inte vet hur mycket stadens ekonomi lider av coronakrisen.

Att placera konserthuset mellan Åbo stadsteater och konstmuseet motiverades bland annat med att det bildar en fin kulturhelhet som ytterligare ökar åstrandens dragningskraft.

Tidtabellen är stram. Hintsanen säger att det gamla konserthuset är i sådant skick att det inte kan användas många år till. Målet är att projektplanen och den detaljplaneändring som krävs för bygget ska vara klart inom ett år så att stadsfullmäktige får rösta om det färdiga förslaget nästa vår.

Själva bygget kan inledas tidigast år 2022. Men det förutsätter att alla planer går i lås. Om någon överklagar fullmäktiges beslut kan projektet dröja.

Aarno Kasvi, pensionerad överträdgårdsmästare för Botaniska trädgården i Åbo, har redan sagt till Åbo Underrättelser att han tänker starta en namninsamling mot det planerade bygget.

Gamla konserthuset säljs

Det nuvarande konserthuset på Aningaisgatan i Åbo centrum byggdes på 1960-talet. Kostnadsberäkningarna för en renovering uppgick till 60 miljoner euro och inte ens för den summan skulle man ha fått den tekniska standard som förväntas av ett modernt konserthus, säger Hintsanen.

– Dessutom innebär en renovering större risker för olika överraskningar.

Planen är att det gamla konserthuset tillsammans med bredvidliggande Aningais skolhus säljs till någon som vill ta sig an att renovera konserthuset och hitta ny användning för byggnaden. Det finns också möjlighet till nybyggen på tomten.

– Det torde intressera, säger Hintsanen.

En tävling för att vaska fram en aktör som vill utveckla området planeras till hösten.

Ska stå klart år 2024.

Beräknas kosta 71 miljoner euro.

Blir 10 000 kvadratmeter stort.

Behövs för att det gamla konserthuset är i så dåligt skick.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning