Åbo Akademi och Neste ska samarbeta

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa tror att samarbetet med Neste kommer att gynna biobränslebranschen i Finland. Bild: SPT/Mikael Piippo

Åbo Akademi och Neste inleder ett strategiskt samarbete. Med samarbetet vill de stärka konkurrenskraften inom branschen och öka kemiindustrins kompetens.

Bränsletillverkaren Neste satsar på innovation för att nå hållbar tillväxt. Som ett led i satsningen har bolaget tecknat en avsiktsförklaring om strategiskt samarbete med Åbo Akademi, skriver Neste och Åbo Akademi i ett gemensamt pressmeddelande.

– Vi är övertygade om att våra gemensamma innovativa projekt kommer att förbättra den finländska kemiindustrins konkurrenskraft, säger Lars Peter Lindfors, teknologidirektör vid Neste, i pressmeddelandet.

Åbo Akademi hoppas kunna göra nya vetenskapliga och teknologiska framsteg bland annat inom kemiteknik, processteknik, bio- och cirkulär ekonomi. Universitetet ser samarbetet som naturligt eftersom båda har kompetens inom samma område.

– Åbo Akademi har ett starkt forskningskunnande inom bioenergi, biobränslen och förädling av biomassa. Vi har redan länge samarbetat med Neste, men i och med det här strategiska samarbetet och den nya forskningsportföljen öppnas dörrar till nya och mer långsiktiga satsningar som vi tror kommer att gynna båda parter, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa i pressmeddelandet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning