Åbo Akademi investerar i utbildnings- och forskningscenter för teknologi

Åbo Akademi och Åbo universitet går in som delägare i utbildnings- och forskningscentret Koneteknologiakeskus Turku i Åbo. Universiteten köper sammanlagt cirka 40 procent av centrets aktier.

Åbo Akademi köper cirka åtta procent av aktierna i det teknologiska utbildnings- och forskningscentret Koneteknologiakeskus Turku i Åbo. Aktiernas värde är ungefär 90 000 euro.

–  Det är en ganska liten investering rent ekonomiskt. Tanken är att vi får tillgång till sådan utrustning som vi inte har och att möjliggöra nya anskaffningar i samråd med de andra ägarna, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

Hupa nämner storskaliga 3D-printrar och teknik som har att göra med elbilar som möjliga investeringar i framtiden.

Även Åbo universitet går in som ägare i Koneteknologiakeskus Turku. Åbo universitet köper cirka 30 procent av aktierna för 300 000-350 000 euro.

Aktieköpen innebär att Åbo yrkeshögskola inte längre kommer att vara majoritetsägare i teknologicentret. Yrkeshögskolans aktieinnehav minskar från 51 procent till drygt 30 procent.

Övriga ägare i utbildnings- och forskningscentret är Åbo stad, stiftelsen Turun Aikuiskoulutussäätiö, arbetsmarknadsorganisationen Teknologiindustrin och ett flertal olika företag i Åboregionen. Det är möjligt att också Yrkeshögskolan Novia kommer in som delägare.

I och med Undervisnings- och kulturministeriets färska beslut att utvidga Åbo universitets utbildningsansvar till maskinteknik och materialteknik hyser Åboregionen förhoppningar om att antalet studerande inom tekniska ämnen ökar i framtiden.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46