Åbo Akademi får över 750 000 i stöd från Business Finland – nytt forskningsprojekt tar fart

Åbo Akademi koordinerar det nya forskningsprojektet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Det nya forskningsprojektet går ut på att flera universitet och företag under de kommande två åren samarbetar för att ta fram nya och hållbara bindemedel och beläggningar.

Business Finland har beviljat fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi 757 000 euro i stöd för att bedriva ett nytt forskningsprojekt.

Projektet är ett samarbete mellan sju universitet eller forskningsinstitut och fem företag.

Åbo Akademi ansvarar för koordineringen. Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi, fungerar som projektets ledande forskare.

Projektet går under namnet SusBinCo. Namnet står för Sustainable Binders and Coatings.

Syftet är att öka och utveckla de deltagande företagens och industriernas globala affärsmöjligheter. Detta genom att tillsammans skapa nya, hållbara bindemedel och beläggningar som också kan möta marknadens behov.

Projektet kommer att pågå i drygt två år framöver.

Den totala budgeten är cirka 10 miljoner euro. Åbo Akademi står för omkring 1 miljon av slutsumman.

Bland annat Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet, företagen Kiilto och Valmet samt Naturresursinstitutet Luke ingår också i projektet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning