Kyrkomötet remitterade initiativet om samkönade vigslar

Remissdiskussionen pågick i tre dagar.

Kyrkomötet debatterade frågan om vigsel av samkönade par i tre dagar.
Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte remitterade ett ombudsinitiativ om samkönade vigslar till konstitutionsutskottet på torsdagen.
44 ombud har undertecknat ett initiativ som syftar till att främja vigsel och välsignelse av par av samma kön. Ombudsinitiativet föreslår att biskopsmötet gör en framställning i frågan.
Remissdiskussionen pågick i tre dagar och omfattade sammanlagt 68 debattinlägg. Kyrkomötet beslutade efter omröstning med rösterna 62-41 att sända initiativet till konstitutionsutskottet för behandling.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har knappt 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund.
ANDRA LÄSER