Gruppen som ska lösa vårdarbristen ser ännu problem – kommunchef vill skjuta upp personaldimensioneringen

Sju förslag som ska lösa bristen på vårdpersonal har nu lagts fram: Till dem hör fler utbildningsplatser, bättre arbetsmiljö, snabbare fortbildning och kompletterande arbetskraftsinvandring. Men alla parternas viljor finns inte där, på grund av oenighet.

Omsorgsminister Krista Kiuru tog emot förslag som ska råda bot på vårdarbristen: Utbildning, fortbildning och utveckling i arbetslivet, bättre lägesbild, invandring, arbetsmiljö, ledarskap och bättre arbetsfördelning fanns bland förslagen. Lönefrågor hörde inte till gruppens mandat.

För att råda bot på vårdarbristen beställde omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) i snabb takt ett program för råda bot på problemet. En arbetsgrupp av ministerier, arbetsgivare och fackförbund fick ett par månader på sig.

ANDRA LÄSER