Inga vanliga urvalsprov under våren och sommaren – alternativa antagningssätt utreds

Normala urvalsprov skulle betyda både resande och människokontakter. Universiteten och yrkeshögskolorna anser inte att de kan garantera allas hälsa under urvalsproven.

Vårens urvalsprov kommer att ske genom alternativa lösningar.
09.04.2020 12:25 UPPDATERAD 09.04.2020 13:45
Coronasituationen har gjort det omöjligt att ordna traditionella urvalsprov till universitetsutbildningar. Det har fastslagits av Finlands universitetsrektorers råd (Unifi).
De traditionella urvalsproven kommer att ersättas med andra antagningssätt. Det kan handla om digitala antagningsprov eller nätkurser. Det kan komma att ordnas småskaliga urvalsprov, men då måste noggranna försiktighetsåtgärder vidtas. Universiteten är också redo att utvidga antagningen som sker utifrån betyg.
– Vi förstår att de sökande befinner sig i en svår situation och känner sig osäkra, men vi kan inte riskera någons hälsa. Enskilda provsituationer kan involvera många tusen sökande, vilket innebär att potentiella riskkontakter mellan människor ökar, oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtas. Under dessa omständigheter kan vi inte garantera de sökandes eller universitetspersonalens säkerhet, säger Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer i ett pressmeddelande.
Universitetens gemensamma mål är att läsåret 2020/2021 kan inledas enligt normal tidtabell på hösten.
– Förändringarna kräver i det här skedet inga åtgärder av de sökande. I de ersättande förfaringssätten beaktas den sökandes perspektiv. Samma möjligheter att antas kvarstå för alla som är behöriga att ansöka, konstaterar Suomala.
Universiteten meddelar om de förändrade antagningssätten för urvalsproven så fort som möjligt i april. Senast den 30 april ska övriga ha fått information om förändringarna. Sökandena ska hålla koll på den e-post de angett i Studieinfo.
Närmare information om provarrangemangen ges innan proven äger rum. Information om förändringarna ges i Studieinfo och på de gemensamma antagningarnas och högskolornas egna webbsidor.

Yrkeshögskolorna följer samma linje

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene meddelar att vårens yrkeshögskoleantagningar kommer att ske på distans. Urvalsproven arrangeras i början av juni och exakt datum kommer att meddelas senare.
Yrkeshögskolorna har redan nu möjlighet att arrangera urvalsproven på distans.
Arene anser inte att en ökning av antalet studerande som väljs genom betygsantagning skulle garantera en jämlik behandling av alla sökande.
I den gemensamma antagningen som avslutades den första april hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande. Av dem har 75 000 anmält sig till urvalsprovet.
Förändringen i fråga om urvalsproven påverkar inte när studierna inleds, och därmed inte heller de studerandes rätt att få studiestöd.

ANDRA LÄSER