Nya museet i Södra hamnen får ledning – ska grunda stiftelse som ska samla pengarna

Arkitekturmuseet och Designmuseet slås samman och flyttar till Södra hamnen.

Kaarina Gould<b> </b>börjar som projektledare i maj.
Planerna på ett nytt arkitektur- och designmuseum går vidare. Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad har tillsatt en styrgrupp för projektet. Ordförande blir Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen.
Samtidigt har Kaarina Gould anställts som projektledare. Tidigare har Gould bland annat varit utvecklingschef vid Live Nation Finland, programchef för designhuvudstadsåret i Helsingfors 2012, direktör för nycirkuscentret Cirko och programchef för Helsingfors festspel.
Projektorganisationen arbetar till en början som en del av Helsingfors stad, men övergår senare till att vara en del av en museistiftelse som ska bildas.
Stiftelsen ska ansvara för det nya museets medelsanskaffning. Staten och Helsingfors ska tillföra kapital till museistiftelsen med lika stora andelar. Staten har förbundit sig att skjuta till med högst 60 miljoner euro.
Museet ska byggas i Södra hamnen och avsikten är att man ordnar en arkitekttävling för bygget.
ANDRA LÄSER