Respekt för samerna, Europas enda ursprungsfolk

Samerna är det enda ursprungsfolket i Europa men utsätts fortfarande för diskriminering och förtryck, trots att förbättringar har skett.

Samernas flagga.
31.07.2021 21:00 UPPDATERAD 31.07.2021 21:02
I Kanada har sedan i maj hittats kvarlevor av 1 300 barn. De hittills okända gravarna har funnits i närheten av internatskolor för barn till ursprungsbefolkningen i Kanada. Där upprätthöll den katolska kyrkan internatskolor för ursprungsbefolkningens barn från 1800-talet fram till 1970-talet, och till och med senare. Troligen är de omärkta gravar som nu har hittats bara toppen av ett isberg. 150 000 barn skiljdes från sina föräldrar. Förhållandena i skolorna var usla och våld förekom allmänt.
Det är en fruktansvärd historia, och det är inte enbart historia för såren har satt sina spår.
Även i Finland gick samerna i internatskolor. Avstånden var långa och barnen fick ofta komma hem bara till jul och sommaren. När vägnätet på 60-talet började byggas ut blev det möjligt att åka hem också på veckosluten.

ANDRA LÄSER