Högsta förvaltningsdomstolen häver Ärtholmens detaljplan

HFD har kommit till samma slutsats som Helsingfors förvaltningsdomstol i fjol - detaljplanen för Ärtholmen är lagstridig på grund av trafikarrangemangen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är Ärtholmens detaljplan lagstridig.
Högsta förvaltningsdomstolen underkände Helsingfors stads detaljplan för Ärtholmen på torsdagen. Orsaken är att det finns flera osäkerhetsfaktorer förknippade med trafikarrangemangen i området. Enligt HFD är stadsfullmäktiges beslut att godkänna detaljplanen år 2020 därför lagstridigt.
HFD anser att de planerade trafikarrangemangen inte är tillräckliga för att hantera den biltrafik som planeras för området. Detaljplanen skulle innebära en betydlig ökning av biltrafiken i på Ärtholmen. Hur den ökade trafikmängden ska hanteras på Ärtholmen och i närheten av området, är olösta problem och osäkerhetsfaktorer i detaljplanen, anser HFD.
HFD:s beslut grundar sig på Helsingfors förvaltningsdomstols beslut från förra året om att häva fullmäktiges beslut om detaljplanen. Helsingfors förvaltningsdomstol tog då ställning till två besvär med anledning av planen. Efter att Helsingfors stad sedan överklagade beslutet hösten 2021 togs ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.
Läs också: Domstol fäller Ärtholmens detaljplan – bostäder för 7 000 personer får vänta
Nu förkastas ändå stadens besvär och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut förblir gällande.
Detaljplanen skulle möjliggöra bostäder för över 7 600 stadsbor och arbetsplatser för kring 3 000 personer. Också kajer för båt- och fartygstrafik samt en snömottagningsplats skulle fortsättningsvis finnas på Ärtholmen, enligt den detaljplan som nu ansågs lagstridig.
Det förberedande byggnadsarbetet på Ärtholmen har redan inletts och kommer att fortsätta trots HFD:s färska beslut, meddelar Helsingfors stad i ett pressmeddelande.
– Vi kommer att fortsätta planera området enligt den juridiskt bindande generalplanen. Vi arbetar för att hitta en detaljplanläggningslösning som möter stadens mål, och klarar en juridisk bedömning. Det är naturligtvis tråkigt att utbyggnaden av Ärtholmen försenas, säger Rikhard Manninen, Helsingfors stads markanvändningschef.
Nu ska staden grundligt gå igenom HFD:s beslut, för att sedan fatta beslut om hur man går vidare med Ärtholmens detaljplanering.
ANDRA LÄSER