Militärt samarbete är en överlevnadsfråga för både Finland och EU

På vilket sätt kan EU arbeta för fred om man inte kan avskräcka angripare från att anfalla unionens medlemsländer?

11.12.2018 05:55
Jag vill tacka Ulla Klötzer för hennes debattartikel ”Finland saknar ledare som begriper att fredsfrämjande är en överlevnadsfråga” (HBL 26.11) som var ett svar på bland annat min insändare ”Militärövningar höjer försvarsberedskapen” (HBL 14.11). Hennes nya artikel är mycket bättre och sakligare än insändaren ”Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap” (HBL 10.11) som hon skrev tillsammans med Lea Launokari och Pirkko Lindberg och som jag reagerade negativt på.
Klötzer har helt rätt i att Finland hade stor nytta av vänskaps- och biståndspakten med Sovjet och att de begränsningar som följde var ”både hanterbara och rätt flexibla”. Finland agerade också då som ”värd för betydelsefulla fredsfrämjande möten och agerade förmedlare mellan öst och väst”. Det är också riktigt att ”Finland åtnjöt ett visst förtroende i Moskva” då ryssarna i förtid återbördade sin militärbas i Porkala.
Det måste dock påpekas att Sovjet i det fallet inte var så oegennyttigt – om någon nu trodde det. Då Genèvekonventionen 1955 skulle undertecknas fordrade nämligen Sovjet att militärbaser på andra nationers mark skulle stängas och tillkännagav att man överlåter sin marinbas Port Arthur till Kina och ger tillbaka Porkala till Finland i förtid. Porkala utnyttjades alltså av Sovjet i det storpolitiska spelet.
I långa stycken ger Klötzer en lektion i historia, som jag i övrigt inte har någonting att invända mot, utom att hon ironiserar över hur EG ”inte endast marknadsfördes som ett frihandelsområde, utan även som ett stort fredsprojekt”, men att EU ”numera eftersträvar en gemensam militär” och ”samarbetar med Nato”. Samtidigt som Klötzer inte vill att EU skall samarbeta med Nato vill hon alltså frånta de 28 (snart 27) EU-länderna en möjlighet att gemensamt försvara varandra mot militära aggressioner.
På vilket sätt kan EU arbeta för fred om man inte kan avskräcka angripare från att anfalla unionens medlemsländer? EU samarbetar förvisso nu med Nato, men det samarbetet har inte löpt vidare bra de senaste åren och därför har EU:s ledare på initiativ av Frankrike igen tagit upp tanken på en gemensam EU-armé. Precis som för Finland är militärt samarbete och försvarsövningar en överlevnadsfråga också för EU:s övriga medlemsstater.
Klötzer skriver att jag och Ronny Rönnqvist (som jag inte känner) ”låter påskina” att Launokari, Lindberg och hon ”ensidigt kritiserar Nato och USA och förskönar Ryssland”. Jag låter inte ”påskina” någonting, utan jag hävdar att de tre damerna faktiskt ”förskönade Ryssland”. Så stora och många var deras överdrifter både vad gäller ordval och insinuationer. Artikeln var ett enda råskäll på USA och Nato medan en stor förståelse för Rysslands aggressiva politik var genomgående i den.
Klötzer berättar nu att hennes far blev ”svårt sårad i vinterkriget” och att hennes familj dessutom 1944 fick ”lämna sin mödosamt uppbyggda handelsträdgård” i Porkala, varför hon inte har någon ”anledning att försköna Sovjetunionen eller dagens Ryssland där man inskränker på frivilligorganisationernas verksamhet och tystar kritiska journalisters röster” och att ”Vladimir Putin och Donald Trump är båda farliga maktlystna härskare”. Dylikt kunde hon och hennes två medskribenter ha tagit upp i sin debattartikel. Kanske det i någon mån hade balanserat texten.
Tyvärr kommer Klötzer också i sin nya text med överdrivna påståenden, som till exempel att Finland ”säljer sin dyrköpta självständighet till USA”. Detta är ju helt enkelt inte sant! Största delen av våra politiker med president Sauli Niinistö i spetsen har redan i flera år sagt att det inte är aktuellt för Finland att nu gå med i Nato. Och Finland kan inte heller fungera ”som USA:s och Natos yttersta norra gräns mot Ryssland”, eftersom vi inte är med i Nato.

Sture-Christian Eklund

pensionär, Helsingfors

ANDRA LÄSER