Fräls oss från munskydd och restriktioner

Regeringen och THL gjorde mycket rätt under den period då covid-19 var en okänd och potentiellt dödlig sjukdom. Nu är det hög tid att visa att något kan göras rätt också då det handlar om en noggrant utforskad, vaccinationstämjd och med säsongsinfluensan jämförbar sjukdom.

När jag tog mina vaccinsprutor mot covid-19 hade jag efteråt lite feber en dag, och tänkte då att det var ett lågt pris att betala för det skydd jag fick.
Och ifall någon – som en del vaccinmotståndare och katastroffantasispridare älskar att hävda – samtidigt hade försökt pressa in ett system av informationsinsamlande chipp i mitt blodomlopp hade jag sett också det som ett försumbart pris att betala.
Detta redan på grund av att det i dagsläget torde vara tekniskt omöjligt att ens uppnå någon sådan effekt. Och också om det var möjligt skulle det inte vara av något intresse för någon att ta reda på vad jag tänker och känner. Speciellt då den informationen dessutom lättare – och i mer avskalad och begriplig form – kan plockas ur mina litterära verk, eller ur mina kolumner och recensioner.
På min kvarterskrog där vaccinmotståndarna inte står högt i kurs kan jag ibland uppfatta diskussioner om att de som inte tar vaccinet borde kategoriseras som brottslingar. Ännu vanligare är synpunkten att obstruktioner av det här slaget rimligtvis borde innebära att de själva skulle tvingas att betala alla sjukhusutgifter som kan relateras till deras coronainsjuknanden.
Sådana åsikter kan också jag helt spontant ställa mig bakom. Först. Men problemet är att polisen nog har annat och viktigare att göra än att leta upp förvirrade vaccinmotståndare utan samhällsansvar eller solidaritet, och att sjukvård för alla är en del av ett samhällsideal vi i Finland i många decennier byggt upp och har orsak att vara stolta över.
Att börja göra inskränkningar på den punkten är en farlig väg att gå, för vem vet när nästa inskränkning i så fall görs – och vilka grupper den gäller?
Däremot borde coronapasset nu äntligen snabbt tas i bruk. Delvis för att alla som genom sitt ansvarslösa obstruktionsbeteende blivit en fara för sina medmänniskor skulle förstå att ett sådant beteende också har ett pris. Exempelvis att förvägras tillträde till restauranger, sportevenemang och kulturtillställningar.
Men framför allt skulle det givetvis starkt kunna försnabba öppningen av samhället. Restriktionerna har i dagens läge blivit mer förödande än den sjukdom de ursprungligen förorsakats av – men som nu måste bedömas på ett helt annat sätt än för ett år sedan.
I dag är smittregistrering och –spårning samt karantän inte längre några speciellt nödvändiga eller ens relevanta åtgärder, redan för att de innebär en överbelastning av sjukvårdssystemet – något de ju från början var avsedda att förhindra. Fokuseringen på de här mindre viktiga insatserna innebär att vi med ”vanliga” åkommor nu inte får den vård vi behöver.
Regeringen och THL gjorde mycket rätt under den period då covid-19 var en okänd och potentiellt dödlig sjukdom. Nu är det hög tid att visa att något kan göras rätt också då det handlar om en noggrant utforskad, vaccinationstämjd och med säsongsinfluensan jämförbar sjukdom.
Och fräls oss åtminstone från de panikångestframkallande munskydden.
ANDRA LÄSER