Allt fler unga snusar – men ungdomar tror på ett rökfritt Finland

Användningen av tobak bland unga har länge minskat, men under de två senaste åren verkar utvecklingen ha stannat av, visar en ny studie.

Cirka en tredjedel av unga i åldern 14–18 år och hälften av 12-åringarna tror på målet för tobakslagen, det vill säga att nästan ingen röker i Finland 2030.
16.08.2019 10:28
Snusanvändningen ökar till och med. Också bland flickor har användningen ökat under 2010–talet. Även minskningen av alkoholanvändningen bland unga har stannat av.
Det här visar Studie i ungdomars hälsobeteende 2019. Unga finländare i åldern 12–18 år har intervjuats för undersökningen.
Av ungdomar i åldern 16–18 år använder 13 procent tobaksprodukter dagligen. Bland 14-åringar är andelen endast cirka 2 procent. För tio år sedan var motsvarande siffror 25 respektive 8 procent och kring år 2000 32 procent respektive 14 procent. Rökning bland unga har alltså minskat mycket under de senaste åren.
Nu verkar ändå utvecklingen ha stannat av. Enligt forskarna i den nya studien är det dessutom oroväckande att allt fler unga har börjat använda snus dagligen. Bland flickor i åldern 16–18 år använder cirka 6 procent snus dagligen och bland pojkar cirka 15 procent.

Finland rökfritt 2030

Social- och hälsovårdsministeriet tror ändå att det är möjligt att uppnå målet att Finland ska vara rökfritt 2030. Cirka en tredjedel av unga i åldern 14–18 år och hälften av 12-åringarna tror på målet för tobakslagen, det vill säga att nästan ingen röker i Finland 2030. Antalet som tror att det här är möjligt har ökat sedan 2017 då den senaste studien om ungdomars hälsobeteende gjordes.
Också bland flickor har användningen ökat under 2010–talet.
Många unga har däremot provat elektroniska cigaretter men väldigt få använder sådana regelbundet. Användningen av elektroniska cigaretter bland unga har inte ökat sedan de introducerades på marknaden i början av 2010-talet.

Övervakningen fungerar

Den positiva utvecklingen har också stannat av när det gäller alkohol, förutom ett undantag. Andelen 18–åriga pojkar som dricker för att bli berusade minskar fortfarande.
Övervakningen av åldersgränsen vid försäljning av alkoholdrycker fungerar bra både i Alko och i andra affärer. Enligt undersökningen kan minderåriga inte själva köpa alkohol i Alko. I andra affärer är det endast ett fåtal som har lyckats köpa alkohol själva. Endast i enstaka detaljhandelsaffärer är övervakningen fortfarande bristfällig.
Forskare vid Tammerfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet följer med ungdomar i åldern 12–18 år vartannat år. De undersöker hur mycket ungdomar röker, dricker alkohol och spelar penningspel. I årets undersökning deltog 3 520 finländska ungdomar.

ANDRA LÄSER