Ingen körsång när kyrkorna öppnas – nattvarden ska ändå gå att ordna

Från början av juni är församlingsmedlemmar igen välkomna till gudstjänst i kyrkan. Fast om man har ens lite symtom på förkylning ska man stanna hemma.

Biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland rekommenderar att man överväger hur många och långa psalmer man sjunger under gudstjänsterna. Att sjunga utomhus anses tryggare än att sjunga inomhus.
02.06.2020 21:43
Från och med juni öppnas kyrkorna för församlingsmedlemmar som fysiskt vill delta i gudstjänster.
Biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gett anvisningar för att förhindra spridningen av coronaviruset. Bland annat har de diskuterat sång i samband med gudstjänster och församlingens sammankomster.
I ett pressmeddelande uppger kyrkan att man följer myndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd vid alla evenemang.
Tillställningarna inte ska vara för långa och församlingarna ska anpassa försiktighetsåtgärderna enligt det lokala smittoläget.

Biskoparna: Överväg hur många och långa psalmer ni sjunger

I gudstjänster och vid andra kyrkliga tillfällen får över 50 personer delta ifall skyddsavstånden är tillräckliga.
Det maximala antalet deltagare är 500 personer, men i små kyrkorum kan man bli tvungen att begränsa antalet så att man kan iaktta skyddsavstånden. Det är också möjligt att fira nattvard.
Personer med minsta symtom på förkylning ska stanna hemma, heter det. Församlingarna sänder fortsättningsvis gudstjänster på nätet och man kan följa med gudstjänsterna också hemifrån.
Församlingarna behöver inte helt avstå från psalmsång men biskoparna rekommenderar att man överväger hur många och långa psalmer man sjunger. Att sjunga utomhus anses tryggare än att sjunga inomhus.
Tillsvidare ska man undvika körsång.
Biskoparnas anvisningar finns i sin helhet på evl.fi/plus.

ANDRA LÄSER