I Hauho görs notabla insatser för att vidga det estetiska synfältet

Under öppningskonserten hördes bland annat Arnold Krugs Sextett, en släkting i ande och själ till Schönbergs tre år senare skrivna Verklärte Nacht.

Virtuoso di Kuhmo spelade idel rariteter under konserten i Hauho kyrka.
Festivalsommaren höll som bekant på att bildligt talat regna bort, och om det mesta under våren ställdes in, har ett nytt fenomen kunnat skönjas genom de många evenemang som stigit upp ur jorden, som svampar efter regn. Lösningarna har i de allra flesta fall varit digitala, vilket förändrat spelplanen markant för alla aktörer. Till de många positiva effekterna av digitaliseringen för konsumenten räknas bland annat festivalerna som tidigare kanske av olika orsaker varit utom räckhåll, med som med ens blev ytterst lättillgängliga. Om festivalen i fråga dessutom odlar en konstnärligt nyfiken och ambitiös profil, finns det all anledning att bekanta sig med den.

ANDRA LÄSER