Sex munnar ger ett enhetligt och utforskande intryck

Andningen och just munnen, som organ och som uttrycksmedel, med olika kulturella, sociala och just nu även medicinska konnotationer, blir en sammanbindande länk och en primus motor för dans- och musikverket Mouthpiece.

Joonatan Rautiola och Lauri Supponen i Mouthpiece på Mad House.
28.10.2020 22:28 UPPDATERAD 28.10.2020 22:29

ANDRA LÄSER