Sex munnar ger ett enhetligt och utforskande intryck

Andningen och just munnen, som organ och som uttrycksmedel, med olika kulturella, sociala och just nu även medicinska konnotationer, blir en sammanbindande länk och en primus motor för dans- och musikverket Mouthpiece.

Joonatan Rautiola och Lauri Supponen i Mouthpiece på Mad House.
När det gäller samtida scenkonst och nya performativa praktiker, profilerar sig Mad House tydligt som ett behövligt och intresseväckande produktionsforum. Den lilla scenen bjuder in till intima, inkluderande samt experimentellt utforskande, och under vår rådande pandemi, väldigt exklusiva föreställningar.
ANDRA LÄSER