Undersergeant vid Nylands brigad döms för flera brott – förödmjukade underordnad

Under vårvintern 2019 utsattes en beväring vid Nylands brigad i Ekenäs för verbala trakasserier som jävla invandrare och jävla kurd. Undersergeanten som använde uttrycken fälldes i Västra Nylands tingsrätt i februari.

Brotten skedde vid Nylands brigad år 2019.
SPT
11.06.2021 15:57 UPPDATERAD 11.06.2021 16:42
En undersergeant vid Nylands brigad har dömts för tjänstgöringsbrott, missbruk av förmansställning och lindrig misshandel efter att ha förödmjukat en beväring.
Undersergeanten har bland annat kallat beväringen för jävla invandrare, jävla turk, jävla kurd och kebabsäljare. Därtill har undersergeanten uttalat meningar som "de borde ha fört dig bakom byggnad åtta och skjutit dig som de gjorde här förr”.
Den lindriga misshandeln handlar om att undersergeanten slagit beväringen med öppen handflata i bakhuvudet.
Åtalet innehöll ytterligare ett fall av lindrig misshandel som gällde att undersergeanten hade stuckit in piggar från en kam i beväringens madrass. På den punkten förkastade ändå tingsrätten åtalet.
Brotten skedde under vårvintern 2019. Kommendören vid Nylands brigad beslutade att föra ärendet vidare till åtalsprövning och åklagaren väckte åtal i början av mars 2020.
Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse på grund av att brotten hade motiv kopplade till bland annat ras och hudfärg.
Domen föll i Västra Nylands tingsrätt den 16 februari 2021 och straffet blev 40 dagsböter, vilket motsvarar 240 euro.
Svenska yle var först med nyheten.

ANDRA LÄSER