ÅAS öppen för dialog med SSI

Bild: HBL-arkiv

En aktuell fråga för studenttidningar är högsta domstolens färska beslut från den 17 mars.

Markus Haakana skriver i sin I dag-kolumn (HBL 10.4) om ÅAS, SSI och Studentbladet. ÅAS fullmäktige beslöt på sitt höstmöte 2013 att gå ur SSI. I motiveringarna nämns de skäl Haakana lyfter upp, men även en stor oro för SSI:s ekonomi och förvaltning. Innan ÅAS utträde hade studentkåren upprepade gånger påpekat bristerna i ekonomihanteringen och administrationen vid SSI.

ÅAS har under våren träffat representanter för SSI och uppfattat att dessa brister nu, liksom en del av de andra invändningar ÅAS hade, har åtgärdats under senare år. ÅAS för fortsatt gärna en konstruktiv dialog och har meddelat SSI:s representanter att vi är beredda att diskutera olika förslag som SSI lägger fram. Alla beslut i frågan är sedan upp till ÅAS-fullmäktige att fatta.

En aktuell fråga för studenttidningar är högsta domstolens färska beslut från den 17 mars (HD: 2016:18) att studentkårer till sina tidningars redaktörer ska betala lön beräknad från yrket och arbetsuppgifterna i enlighet med det allmänt bindande kollektivavtalet för pressen. Detta är ytterligare en ekonomisk fråga som alla som ger ut studenttidningar nu bör ta i beaktande.

Anton Norrback Styrelseordförande, Åbo Akademis studentkår

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning