ÅA:s nya professor i havsforskning: Kunde ändringar i skärgårdens turism vara ett sätt att skydda Östersjön?

Christian Pansch-Hattich började arbeta som biträdande professor i havs- och vattenforskning vid Åbo Akademi i början av oktober. Innan det jobbade han som forskare vid Geomar Helmholtz-centret för havsforskning i Kiel i norra Tyskland. Bild: Mikael Piippo/SPT

Klimatförändringen är ett globalt fenomen men den orsakar också lokala, kortvariga påfrestningar på marina ekosystem, säger biträdande professorn Christian Pansch-Hattich. Han skulle gärna utreda hur skärgårdsturismen kunde anpassa sig till dessa extremperioder.

Kunde man utveckla turismen i skärgården så att den bättre kunde reagera på lokala, kortvariga påfrestningar som klimatförändringen orsakar på Östersjön? Det är en tanke som Christian Pansch-Hattich, biträdande professor i havs- och vattenforskning vid Åbo Akademi lekt med när han funderat på olika sätt att värna om marina ekosystem.

– Klimatförändringen är ett globalt och långvarigt fenomen, och det är svårt att rikta åtgärder mot den lokalt. Men vi kan försöka minska påfrestningen på ekosystemet under perioder med extrema lokala förhållanden, till exempel värmeböljor, syrebrist eller olika typer av föroreningar, säger Pansch-Hattich.

Enligt honom kunde en möjlighet vara att tillfälligt minska på vissa turistaktiviteter eller begränsa turismen i områden där man vill skydda naturen. Det skulle förutsätta att de mest destruktiva formerna av turism definierades och att man kunde komma överens om åtgärder.

– Det förutsätter en dialog med lokala myndigheter, intressegrupper och också turister. Diskussionen måste också inkludera till exempel forskare i sociala vetenskaper och lokala politiker, säger Pansch-Hattich och betonar att han inte är ute efter att stänga hela skärgården för turister.

Snarare vill Pansch-Hattich göra människor mer medvetna om att påfrestningen på havet kan öka markant under korta tidsperioder, till exempel vid värmeböljor, och att marina ekosystem då är särskilt sårbara.

Enligt Christian Pansch-Hattich kan ekosystem i havet vara särskilt sårbara till exempel vid värmeböljor. Därför tycker han att man kunde fundera på olika sätt att minska påfrestningen på ekosystemen när förhållandena är extrema. Bild: Mikael Piippo/SPT

Andra hav kan gå i samma spår som Östersjön

38-åriga Christian Pansch-Hattich är född och uppvuxen i Tyskland, där han också gjort största delen av sin akademiska karriär. Han avlade sin doktorsexamen i marinekologi vid Kiels universitet år 2012.

Till Åbo Akademi kom Pansch-Hattich i början av oktober. Innan det jobbade han som forskare vid Geomar Helmholtz-centret för havsforskning i Kiel i norra Tyskland.

Pansch-Hattichs anställning finansieras med en donation som Åbo stad gav med anledning av Åbo Akademis 100-årsjubileum i fjol. I och med anställningen vid Akademin får Christian Pansch-Hattich möjligheten att bekanta sig med en ny del av Östersjöområdet.

Havet har mycket att berätta, säger Pansch-Hattich.

– Östersjön är ett hav som förändras väldigt snabbt eftersom det bor så många människor runt det. Östersjön drabbades av eutrofiering ganska tidigt, och människan har också reagerat på det.

– Östersjön kan betraktas som ett exempel på hur andra liknande havsområden kan komma att utvecklas i framtiden. Särskilt i många utvecklingsländer kan utvecklingen mycket väl följa samma spår.

Trots att klimatförändringen är ett globalt fenomen är det viktigt att känna igen och reagera också på lokala extremförhållanden för att skydda marina ekosystem, säger Christian Pansch-Hattich, biträdande professor i havs- och vattenforskning vid Åbo Akademi. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Förhoppningar om studerandeutbyte

Som biträdande professor vid Åbo Akademi kommer Pansch-Hattich både att forska och undervisa.

Han hoppas bland annat kunna utveckla Akademins samarbete med utländska universitet och nämner särskilt det internationella forsknings- och utbildningsprogrammet Game som möjliggör utbytesperioder för studerande.

Åbo Akademi har tidigare bedrivit studerandeutbyte inom ramen för Game men de senaste åren har Akademin varit passiv.

– Jag skulle vilja återuppliva programmet här vid Akademin, säger Pansch-Hattich.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning