Aarnio drar cheferna med sig i tipsaraffären – skyddade och samarbetade med kriminella

Fyra tidigare och nuvarande höga polischefer dras med i samma soppa som narkotikarotelns förra chef Jari Aarnio kokat ihop. Aarnios förra chefer åtalas för att de försummat att övervaka narkotikapolisens samarbete med kriminella tipsare.

De fyra polischeferna som åtalas i rättegången som inleddes på tisdagen är: pensionerade polisdirektören Mikko Paatero, förra poliskommendören i Helsingfors Jukka Riikonen, den nuvarande kommendören Lasse Aapio och Centralkriminalpolisens chef Robin Lardot, som jobbade på Polisstyrelsen när Jari Aarnio ledde narkotikaroteln i Helsingfors.

Alla de fyra kända polischeferna, samt en polisinspektör, åtalas i första hand för brott mot tjänsteplikt.

Läs mer: Ännu en polischef hamnar i rätten – Centralkriminalpolisens chef åtalas för tjänstebrott

Rättegången mot den för grova förbrytelser dömde Jari Aarnio avslöjade att narkotikapolisen hade ett stort nätverk med kriminella, så kallade "tjallare" eller "tipsare", som angav personer i den undre världen eller tipsade polisen om brott som planerades. Umgänget mellan tipsarna och poliserna blev till slut så intensivt att Aarnio och en del av hans närmaste män dömts för att ha skyddat och samarbetat med kriminella. Aarnio misstänks till och med för att ha känt till mordplanerna på den tungt belastade svenskturkiska brottslingen Volkan Ünsal, som mördades 2003, men låtit bli att ingripa.

Läs mer: Jari Aarnio och tidigare gängchef gripna – Aarnio ska ha känt till planerat lönnmord

Tipsarna registrerades ingenstans utan Aarnio hade till och med gett order om att det inte fick finnas något internt kartotek över de personer i den undre världen som polisen stod i kontakt med.

Utnyttjandet av tipsare är en mycket delikat del av polisarbetet. Tipsare är självfallet djupt föraktade av sina kolleger i den undre världen och de agerar med risk för sitt eget liv om de avslöjas.

Läs mer: Dokument om ett tiotal informatörer i Aarnios garage

Å andra sidan är risken stor för att enskilda polismän kan missbruka tipsare vars existens inte registreras eller kontrolleras av andra inom polisorganisationen. Bruket av tjänster och gentjänster kan leda till att polisen blundar för brott som tipsaren begår i hopp om att få fast en större fisk i stället.

Enligt föreskrifterna måste möten med tipsare dokumenteras och minst två polismän måste samtidigt vara på plats.

Cheferna kände till

Mikko Paatero var polisdirektör 2008-2015. Åtalas för brott mot tjänsteplikt. Kände enligt åklagaren till oegentligheterna vid narkotikaroteln men ingrep inte. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Statsåklagare Raija Toiviainens åtalsskrift mot den tidigare högsta polischefen är karg läsning. Åklagaren anser att Paatero redan år 2009 blev medveten om att allt inte stod rätt till beträffande narkotikarotelns behandling av tipsarna och att hans närmaste underlydande, poliskommendör Jukka Riikonen inte ville att Helsingforspolisen skulle följa de bestämmelser som gäller för användning av tipsare. Paatero visste redan då, enligt åklagaren, att Jari Aarnio hade förstört hela registret med tipsare.

Paatero hade, enligt åklagaren, också känt till att tipsarna betalades med polisens medel och att de inte registrerades så att man i efterhand kan kontrollera verksamhetens laglighet.

Ändå ingrep han inte.

Enligt statsåklagaren kan brottet med hänsyn till dess menlighet och skadlighet inte anses ringa.

Jukka Riikonen ex-poliskommendör i Helsingfors. hade, enligt åklagaren redan 2009 själv sagt att narkotikaroteln inte följer gällande direktiv. Åtalas för brott mot tjänsteplikt. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

"Genom att försumma registreringen av informationskällorna har polisens och informationskällornas säkerhet och polisens effektivitet allvarligt äventyrats. Genom att inte bokföra informationskällorna och genom att avsiktligt förse verifikat över honorar och utgifter med felaktiga brottsanmälningskoder har man i praktiken omöjliggjort laglighetsövervakningen av polisens verksamhet.

Utnyttjandet av informationskällor i strid med förordningen har varit ägnat att försvaga förtroendet för narkotikarotelns verksamhet vid Helsingforspolisen", heter det i åtalsskriften.

Paateros underlydande, Jukka Riikonen, åtalas på samma grunder. Enligt åklagaren blev han informerad av Lasse Aapio och polisens jurist om oklarheterna i narkotikarotelns kontakter med kända storbrottslingar, ändå skred han inte till några åtgärder för att korrigera de uppdagade oegentligheterna.

Lasse Aapio, Helsingfors nuvarande poliskommendör, avstängd på grund av åtalet för brott mot tjänsteplikt. Bild: Markku Ulander

Åtalet mot Aapio bygger på samma motiveringar, liksom även åtalet mot en polisinspektör. Polisinspektören har underlåtit att följa med verksamhetens lagenlighet och han har inte heller rapporterat om bristerna uppåt.

Aapio är nu avstängd från sin post för ett år framåt.

Centralkriminalpolisens chef Robin Lardot åtalas för brott mot tjänsteplikt. Det misstänkta brottet hänför sig till åren 2010–2013 och åtalet gäller Lardots åtgärder vid Polisstyrelsen som polisdirektör och som chef för enheten för brottsbekämpning. Riksåklagarämbetet meddelade om åtalet mot Lardot först i måndags.

Alla de åtalade, kan enligt statsåklagaren i andra hand åtalas enligt den lindrigare brottsrubriceringen "brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet".

Robin Lardot, chef för Centralkriminalpolisen, fick veta om sitt åtal så sent som i måndags. Åtalas för brott mot tjänsteplikt under sin tid på Polisstyrelsen. Bild: Lehtikuva/Aku Häyrynen

Även Jari Aarnio, som dömts till 13 års fängelse för grova narkotikabrott, är åtalad också i den här affären. Aarnio skrotade i praktiken tipsarregistret redan 2008 och efter det registrerades inga nya informationskällor.

Läs också: I huvudet på "Aarnios närmaste man"

Läs också: Korruption i Finland vanligare än man tror

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03