Aktiveringsmodellen har aktiverat knappa hälften av de arbetslösa – resten drabbas av nedskärningar

I Åbo uppfyllde 43,1 procent av de arbetslösa FPA:s krav för full arbetslöshetsförmån. Bild: SPT/Mikael Piippo

46 procent av Finlands arbetslösa lyckades uppfylla aktiveringsmodellens krav för full arbetslöshetsförmån medan 54 procent råkar ut för nedskärningar i sina bidrag, skriver Aamulehti.

Regeringens så kallade aktiveringsmodell har lyckats aktivera ungefär hälften av Finlands arbetslösa, rapporterar Aamulehti. 46 procent av de arbetslösa har aktiverat sig under årets tre första månader och uppfyllt Folkpensionsanstaltens (FPA) villkor för full arbetslöshetsförmån.

54 procent av de arbetslösa har däremot inte kommit upp till kravet på minst 18 timmar avlönat arbete under tre månader eller på annat sätt kunnat visa att de aktiverat sig. FPA gör nedskärningar i dessa människors arbetslöshetsförmån från och med april.

Enligt FPA:s uppgifter har österbottningarna gjort mest arbete för att motverka sin arbetslöshet. 57 procent av de arbetslösa i Österbotten uppfyllde aktiveringsmodellens krav och får fortsättningsvis full arbetslöshetsförmån. I Norra Savolax har endast 40 procent av de arbetslösa uppfyllt kraven.

Aamulehtis artikel baserar sig på förhandsinformation från FPA, och små förändringar är fortfarande möjliga innan årets första granskningsperiod tar slut vid månadsskiftet. Sammanlagt får 215 339 personer grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning