Aaltola: Dagen då USA reagerar närmar sig

USA reagerade kraftigt i Irak trots att hotet inte var lika stort som det aktuella Nordkoreanska kärnvapenprogrammet, säger Aaltola på Utrikespolitiska institutet. Bild: Lehtikuva/AFP/Jung Yeon-Je

Situationen på den koreanska halvön framskrider mot en amerikansk militär operation, säger Mika Aaltola, programledare på Utrikespolitiska institutet. Nordkorea testade en interkontinental ballistisk robot i går. Enligt vissa bedömningar har den en räckvidd så att den skulle kunna nå fram till Alaska i USA.

– Dagen närmar sig då USA reagerar militärt på Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram, säger Aaltola.

Till USA:s handlingssätt hör att eliminera alla kärnvapenhot genom militära medel eller genom förhandlingar, enligt Aaltola.

– Nordkoreas massförstörelsevapenprogram är synligt för alla. Om man jämför med exempelvis situationen i Irak så reagerade USA mycket kraftigt även om det då inte fanns ett hot av det här slaget. Situationen är mycket allvarlig, säger Aaltola.

Kina i en svår position

USA har tidigare krävt starkare reaktioner från Kina för att mildra situationen. Förhandlingarna har ändå inte lett till några konkreta framsteg.

Aaltola tror ändå att Kina nu inser hur allvarlig situationen ser ut ur amerikansk synvinkel. Kina vill inte att stormaktsförhållandet med USA drabbas. Och ett krig i grannlandet är ett ännu värre scenario.

– Kina måste visa intresse att utöva påtryckningar mot Nordkorea. Ett hot är att USA ökar sanktionerna mot Kina. Kina har mycket att förlora i spelet.

Det hot som Nordkorea utgör stiger högt upp på USA:s agenda i G20-mötet som börjar på fredag. 

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning