Aalto-universitetet bjuder alla på uppstartskurs

Många studerande är intresserade av bli företagare. Bild: Pressbild/Aalto-universitetet

Starting Up-kursen är gratis och öppen för vem som helst.

Den nya kursen lanserades i samband med uppstartsfestivalen Slush och är resultatet av ett samarbete mellan studerande, universitet och företag som jobbar med uppstartsfältet.

Aalto-universitetet hänvisar till Företagarna i Finlands undersökning som visar att bara 14 procent av de finländska studerandena anser att högskolorna ger färdigheter för företagande. Detta samtidigt som var tredje vill jobba som företagare efter utexaminering.

Målet med kursen är ambitiöst. Tanken är att den ska vara tillgänglig i alla länder, vilket förutsätter ett brett samarbete med universitet och företag.

Josefiina Kotilainen från Maki.vc, som går in med startfinansiering för lovande affärsidéer, säger att det i dag kan vara svårt att hitta tillräcklig information om företagande.

– Information är utspridd på webben och kan diskuteras i mindre grupper av företagare. Eller så diskuteras saker inte alls eftersom alla tror att alla redan vet det.

Men enligt henne ska det inte hänga på vem man känner för att lyckas lansera ett framgångsrikt uppstartsföretag på 2020-talet.

– Det senaste decenniet har handlat om att inspirera till företagande. Nu är vi tillräckligt inspirerade och behöver gå vidare. Alla som vill diskutera en ny idé eller grunda ett uppstartsföretag ska ha rätt verktyg.

Kursen består av nio kapitel som handlar om att från att hur man gör upp strategi till hur man tar sig in på marknaden. Den består delvis av intervjuer med företagare och finansiärer.

Man hittar kursen på starting-up.org. Kursmaterialet är på engelska. De som studerar vid Aalto-universitetet kan få två studiepoäng genom att avlägga kursen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning