Ekonomisk trygghet en lättnad i osäkra tider

17.03.2022 21:13
Vi förstår alla att pengar inte kan köpa lycka, men det är troligtvis en av de bästa utgångspunkterna att bygga trygghet på. Ju bättre vi har det ekonomiskt desto större frihet har vi att själv styra över våra egna liv. En svag ekonomi kan orsaka en hel del stress, vilket i det långa loppet i värsta fall kan påverka vårt psykiska och fysiska välbefinnande negativt. Ekonomisk trygghet handlar inte nödvändigtvis om att bli rik, utan om att få det dagliga att gå ihop utan att vi behöver oroa oss. För många har tryggheten oftast varit en självklarhet, men när osäkerheten runt omkring oss ökar är det klart att vi också värdesätter vår ekonomiska trygghet högre.
För en dryg månad sedan skrev jag om inflation och lyfte fram att inflationen äter av värdet på våra besparingar, om vi inte placerar pengarna i något med motsvarande avkastning. Då kunde jag ännu inte ana att vi skulle ha en beväpnad konflikt i Europa. Det ger en ytterligare orsak att reflektera över ekonomisk trygghet och speciellt hur vi kan bygga upp den.
En konsekvens av konflikten mellan Ryssland, Ukraina och västvärlden är att priserna skenat på energi, råvaror och livsmedel. Inflationen kommer under kommande kvartal att vara mycket högre än vad som prognostiserades så sent som i början på året. På kort sikt anstränger dessa pris- och kostnadsökningar vår plånbok. Eftersom inflationen redan är hög kommer hushållens reallöner att bli rejält negativa i år.

ANDRA LÄSER