Kolumn: Med ett beslut har Högsta domstolen i USA raderat 50 år av arbete för kvinnors och barns rättigheter

Abortaktivister klädda i röda kåpor, inspirerade av tv-serien The Handmaid's Tale, under en protest i Denver, Colorado 27 juni, 2022.
Min första tanke var ”mörker”. Det är vad alla dessa reaktionära och konservativa krafter har åstadkommit, ett samhälleligt mörker, en tillbakagång i tiden och utvecklingen. Med ett beslut har Högsta domstolen i USA raderat 50 år av arbete för kvinnors och barns rättigheter.
Att en juridisk institution som den högsta domstolen väljer att politisera sig själv på det sätt som nu skett i USA, kommer att få allvarliga konsekvenser för landets framtid. Det påverkar inte bara kvinnors och barns rättigheter utan hela samhällsordningen då rättsväsendets legitimitet raseras.

Många befarar att detta bara är början. Det är möjligt att domstolen även kommer att behandla frågor som samkönade äktenskap och tillgången till preventivmedel. Då man en gång gått in för en linje där man avskaffar och urholkar grundläggande rättigheter finns det inga garantier för var och hur och om utvecklingen kommer att upphöra.
Även i USA är det kvinnor och barn i arbetarklassen som kommer att lida mest av denna reaktionära politik. Fler barn kommer att födas och växa upp i familjer som inte har möjligheter att ta hand om dem, fler kvinnor kommer att få lida och i värsta fall dö till följd av brist på tillgång till trygga aborter.
Det är så här det har börjat i alla auktoritära regimer. Bit för bit ändras och försämras samhällets spelregler, oftast så att man först försämrar situationen för minoriteter och marginaliserade grupper. Även i USA är det kvinnor och barn i arbetarklassen som kommer att lida mest av denna reaktionära politik. Fler barn kommer att födas och växa upp i familjer som inte har möjligheter att ta hand om dem, fler kvinnor kommer att få lida och i värsta fall dö till följd av brist på tillgång till trygga aborter. Den konservativa vita medelklassen för sitt kulturkrig på bekostnad av dessa barn och kvinnor.
När jag skrivit om dessa frågor har jag ibland fått kommentarer om hur detta angår oss här, och om vi politiker inte borde koncentrera oss på Finland. Jag vill absolut inte skapa någon diskussion kring aborträtten i Finland, eller i så fall bara om hur vår lagstiftning ytterligare kan liberaliseras så att man slopar de krav på läkarutlåtanden och motiveringar som lagen för tillfället innehåller. Men det är viktigt att vi visar solidaritet med de miljoner kvinnor och barn som kommer att drabbas av denna reaktionära vändning i USA, och att de organisationer, politiker och medborgare som i USA nu kämpar för en lagstiftning som tryggar aborträtten vet att de har stöd och uppbackning i andra länder.

Framför allt är situationen i USA en påminnelse om att våra demokratier samt våra fri- och rättigheter inte är några självklarheter. De är sårbara, känsliga för politiska maktskiften och samhälleliga förändringar. Detta gäller alla länder och alla demokratier, även oss här. Därför är det så viktigt att vi står upp för jämlikhet, mänskliga rättigheter och demokratiska principer, varje gång som det behövs och gärna då det inte direkt behövs också. Mörker som är skapat av politik går att ersätta med ljus, det kräver bara nya politiska beslut.

ANDRA LÄSER