Ny doktorsavhandling vid ÅA visar att ungdomslitteraturen påverkas av tidsandan

Det var tretton år sedan någon disputerade i barnlitteratur vid Åbo Akademi senast, men på torsdagen granskades en ny doktorsavhandling om svensk ungdomslitteraturs förhållande till ideologi.

På torsdag förmiddag disputerade litteraturvetaren Margaretha Ullström (född 1952) med sin doktorsavhandling Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.
Professor Maria Jönsson från Umeå universitet var opponent och kustos var docent Mia Österlund från Åbo Akademi. Senast någon disputerade i barnlitteratur vid universitetet var Mia Franck 2009.
Ullströms avhandling är en historisk undersökning av 70 ungdomslitterära texter från slumpvis utvalda år mellan 1901 och 1999. I ungdomslitteraturen som analyseras ingår böcker av bland annat Kerstin Thorvall, Maria Gripe och Hans-Erik Engkvist.
Margaretha Ullström är född i Grava, en bit utanför Karlstad i Sverige. Hon har jobbat som barnbibliotekarie, gymnasiebibliotekarie och universitetsadjunkt.
Åbo Akademi skriver i ett pressmeddelande att studien sprider nytt ljus över ungdomslitteraturens förhållande till ideologi, makt och förtryck – och visar att "litteraturen påverkas av tidsandan".
– Det överraskade mig hur framträdande roll kvinnans frigörelse haft inom ungdomslitteraturen, säger Ullström.
Religionen hade mycket större betydelse inom litteraturen i början av seklet än i slutet, och den kollektivistiska världsbilden förändrades när samhället började röra sig mot individualismen, berättar Ullström.
– Jag tror det man läser har betydelse, vilket gör det viktigt att forska i vad litteraturen säger.
Mia Österlund skriver i ett mejl till HBL att det finns en efterfrågan på ny kunskap om även finlandssvensk barnlitteratur, där det finns enstaka artiklar men knappt några större studier.
Läs också: Barnböcker äter glupskt sin samtid – hur den än smakar av krig, pandemi och diagnoser
Rättelse klockan 12.48: Mia Österlunds namn korrigerades.

ANDRA LÄSER