VBL: Österbottens fiskarförbund startar nordiskt samarbete om skarvproblematiken

Målet med samarbetet är att lansera en gemensam skarvförvaltning i Norden.

Nordiska tjänstemän och experter ska mejsla ut en gemensam plan för hanteringen av skarven. Bakom projektet står Österbottens fiskarförbund.
Österbottens fiskarförbund har påbörjat ett internationellt projekt om skarvproblematiken. Projektet sammanför nordiska tjänstemän, beslutsfattare och forskare som ska träffas bland annat i Vasa och Danmark, skriver Vasabladet.
Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet som har beviljat ett anslag på 20 000 euro för ändamålet.
– Det är ju egentligen underligt att vi som en liten organisation ska behöva ta initiativet, säger verksamhetsledare Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund i en intervju för VBL.
De danska myndigheterna är också intresserade av en gemensam nordisk plan för att hantera skarven, eftersom landet har problem med övervintrande fåglar från de övriga nordiska länderna. Även Norge har visat intresse för att delta i samarbetet, trots att landet inte följer EU:s fågeldirektiv.
Syftet med samarbetet är att ta fram forskning om regleringsåtgärder och utreda skarvens påverkan på fiskbestånden. Detta ska i sin tur utmynna i en gemensam plan för den nordiska skarvförvaltningen, enligt VBL.
ANDRA LÄSER