Esperi Care – toppen av ett isberg

Låt oss hoppas att Valviras ingripande mot Esperi Cares verksamhet i Kristinestad blir en vändpunkt. Vi behöver inte fler exempel på bristande omsorg.

Det är egentligen regionförvaltningsverken som övervakar social- och hälsovården. I fallet med Esperi Care och Ulrikahemmet i Kristinestad var det ändå Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, som ingrep eftersom Valvira är mitt i en granskning Esperi Cares verksamhet överlag.

ANDRA LÄSER