Gratis skola och vård för ukrainska flyktingar

Mellan 40 000 och 80 000 som flyr kriget kommer till Finland. Den bedömningen gör myndigheter som nu kraftsamlar för att erbjuda flyktingarna vård, utbildning och boende.

Ministerier och andra myndigheter samarbetar för att ta emot och sysselsätta flyktingarna som kommer från Ukraina.
Bille Sirén
23.03.2022 18:41 UPPDATERAD 23.03.2022 19:13
Under Ukrainakrigets första månad har 10 miljoner ukrainare flytt från sina hem. Av dem har 3,6 miljoner lämnat landet.
Finländska Migrationsverket har fått in 11 000 ansökningar om tillfälligt internationellt skydd. Antalet flyktingar som kommit till Finland lär ändå vara betydligt högre.
– Man kan komma in i landet utan visum, så någon exakt siffra har vi inte. Men vi talar om en betydligt högre siffra än den som syns, sannolikt tusentals, säger Elina Immonen, biträdande chef vid Migri på en pressträff på onsdagen.
Migri och Inrikesministeriet bedömer att så många som 80 000 flyktingar, nästan två gånger Borgås invånarantal, väntas ta sig till Finland.
– Det är vårt nuvarande scenario, som lär hålla i några veckor åtminstone. Människor lämnar Ukraina oplanerat så det kan senare visa sig att uppskattningen är en underdrift, säger migrationsdirektör Sanna Sutter.
Tumregeln för dem som anländer från Ukraina är att alla välfärdstjänster är tillgängliga och kostnadsfria för dem. Myndigheter arbetar fram en modell där kommunerna svarar för tjänsterna, som Migri i sin tur finansierar.
Nu är tonvikten på att nå ut till de nyanlända med vilka rättigheter de har.
– Allt material finns skriftligt på ukrainska. Även antalet tolkar höjs, och vi använder bara verifierade tolktjänster. Vi strävar efter att hitta något språk de förstår så att budskapet når fram, säger Elina Immonen vid Migri.
Elina Immonen tror att Migri har kapaciteten för att nå ut till flyktingarna på ukrainska eller ryska.

Skola

Drygt 40 procent av flyktingarna från Ukraina är minderåriga. De får gå i grundskola precis som andra invandrare, påpekar överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen vid Undervisnings- och kulturministeriet.
– Men enligt nuvarande lagstiftning har de har ingen plikt att gå i skola, eftersom de saknar en hemkommun i Finland, säger Pirhonen och tillägger:
– Det vore klokt att inleda förberedande undervisning för att lära sig svenska eller finska.
Att studera eller forska vid universitet har redan tidigare varit möjligt för icke-finländska medborgare. Så är det även för ukrainska flyktingar.

Vård

Sjukvården är kostnadsfri för personer som beviljas tillfälligt internationellt skydd i enlighet med EU:s direktiv från början av mars. Flyktingar kan på sin höjd vara tvungna att stå för patientavgifter.
Om man inte registrerar sig som anländ i Finland måste man bekosta vården själv, säger Satu Koskela vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Boende

Flyktingförläggningar i Finland har platser för 6 250 personer. Siffran måste höjas avsevärt om 80 000 flyktingar anländer – och väljer att bosätta sig på en förläggning.

Migri öppnar nya förläggningar

För att kunna inkvartera alla ukrainska flyktingar bygger Migrationsverket ut redan existerande flyktingförläggningar.
Dessutom öppnas nya förläggningar:
• Sockenbacka (Helsingfors), plats för 500 personer, drivs av företaget Luona.
• Riihimäki, plats för 240, drivs av företaget Kotokunta
• Somero, plats för 230, drivs av Kotokunta
Källa: Migrationsverkets pressutskick
Än så länge har tre av fyra flyktingar valt privata boenden, till exempel hos volontärer.
Exakt hur många flyktingar som kommer till Finland är omöjligt att förutspå, säger Sanna Sutter, men det kommer nästan säkert röra sig om ett antal som motsvarar medelstora städers invånarantal.

Jobb

– Det finns många lediga jobb som kunde tänkas passa dem som flyr Ukraina. Men att börja jobba är kanske inte det första man tänker på när man kommit i trygghet, säger migrationschef Sonja Hämäläinen vid Arbets- och näringsministeriet.
Ukrainare har ofta utfört säsongsarbete i Finland, och även i år behövs 16 000 personer för att göra de jobben, säger Hämäläinen.
– Vi har personalbrist i många branscher: städning, restauranger, bygg, vård, it och så vidare. Det gäller i många delar av landet. För att de som vill jobba ska kunna göra det är det bra att koppla in Arbets- och näringsbyråerna i ett tidigt skede.
Hämäläinen poängterar vikten av att bekämpa trafficking och ocker.
– Vi har fall där deras sårbara ställning har utnyttjats. För att minska risken är det viktigt att vi når ut med vad som är skälig lön och schyssta arbetsvillkor i Finland.

ANDRA LÄSER